Wat je moet weten over vaderschapsverlof in 2021

Wat je moet weten over vaderschapsverlof in 2021

Wat je moet weten over vaderschapsverlof in 2021

24 juni 2021

Laatste update: 04 juli 2023

Als je partner is bevallen wil je natuurlijk zo veel mogelijk bij je gezin zijn. De moeder heeft recht op zwangerschapsverlof en geboorteverlof, maar wanneer moet jij eigenlijk weer aan het werk? Gelukkig bestaat er in 2021 een regeling waarbij je minstens één werkweek betaald verlof kunt krijgen. Dit vaderschapsverlof (geboorteverlof) kan worden uitgebreid naar maximaal zes weken. Ook heb je als partner, net als de moeder, recht op ouderschapsverlof. Heb je vragen over vaderschapsverlof? Bekijk hieronder onze antwoorden op vragen die wij het meest krijgen. 

Wat is vaderschapsverlof?

Een moeder heeft recht op zwangerschapsverlof en als partner kun je vaderschapsverlof opnemen. Sinds 2019 heet dit officieel ‘geboorteverlof voor partners’. Dankzij deze regeling kun je als partner één werkweek betaald verlof krijgen. In juli 2020 werd het ‘aanvullend geboorteverlof’ geïntroduceerd. Dit houdt in dat je vijf keer het aantal werkuren per week extra vrij kunt nemen. In totaal kun je dus zes keer het aantal uren dat je werkt per week verlof opnemen.

Meer lezen: Zwangerschapsverlof en bevallingsverlof in 2021

Wanneer heb ik recht op vaderschapsverlof?

Vaderschapsverlof geldt alleen voor werknemers in loondienst en niet voor zzp’ers. Zolang je partner bent van de moeder van het kind, kun je verlof opnemen. Maar wanneer ben je officieel elkaars partner? Wettelijk ben je partner van de moeder als je ongehuwd met haar samenwoont, haar geregistreerde partner of echtgenoot bent óf als je het kind erkent.

Voor het opnemen van het extra geboorteverlof gelden wel een aantal regels:

  • Je kindje moet op of na 1 juli 2020 geboren zijn.
  • Je moet eerst het gewone partnerverlof opnemen.
  • Je kunt maximaal 5 werkweken aanvullend geboorteverlof krijgen.
  • Je moet in loondienst zijn.
  • Je moet deze extra verlofweken opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.

Hoe lang duurt vaderschapsverlof?

Sinds 1 januari 2019 krijg je als partner geboorteverlof voor één keer het aantal werkuren dat je wekelijks maakt. Deze verlofdagen mag je zelf indelen binnen een periode van vier weken na de geboorte van het kind. Op 1 juli 2020 werd er aanvullend geboorteverlof mogelijk voor partners. Daarmee kun je vijf extra werkweken vrij krijgen. Je dient dit verlof op te nemen in eerste zes maanden na de bevalling.

Zit jouw geboorteverlof erop? Dan kun je ook nog ouderschapsverlof aanvragen totdat je kind 8 jaar wordt. Deze regeling is bedoeld om meer tijd te kunnen besteden aan je gezin. Je kunt er 26 keer jouw wekelijkse werkuren mee vrij krijgen, maar het gaat hier wel om onbetaald verlof.

Verder lezen: Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof in 2021 

Wordt mijn salaris doorbetaald?

Tijdens de week geboorteverlof wordt je loon gewoon doorbetaald. Maak je gebruik van het aanvullend geboorteverlof? Dan ontvang je die vijf extra vrije weken maximaal 70 procent van je loon uitbetaald door het UWV.

Hoe kan ik vaderschapsverlof aanvragen?

Jouw week geboorteverlof kun je zowel mondeling als schriftelijk doorgeven bij je werkgever. Dit kun je het best zo snel mogelijk na de geboorte doen. Aanvullend geboorteverlof aanvragen moet schriftelijk, per mail of brief. In de aanvraag vermeld je:

  • wanneer je verlof wilt opnemen;
  • hoeveel hele weken verlof je wilt aanvragen (1 tot 5 weken);
  • over hoeveel weken je dit verlof wilt uitspreiden.

Kan mijn werkgever mijn aanvraag weigeren?

Nee, een werkgever mag jouw verzoek niet weigeren. Nederlandse werkgevers zijn wettelijk verplicht om je vaderschapsverlof toe te kennen. Wel mag een werkgever in overleg het aanvullend geboorteverlof twee weken van tevoren nog wijzigen. Denk aan een voorstel om de dagen of weken te veranderen. Dit mag echter alleen bij ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen’.

Wanneer moet ik vaderschapsverlof aanvragen?

Geef zo snel mogelijk na de bevalling aan je werkgever door wanneer je geboorteverlof wilt opnemen. Je eerste week aan verlofuren moet je opnemen binnen 4 weken na de geboorte of thuiskomst van een ziekenhuisbevalling. Het aanvullende geboorteverlof moet je minstens 4 weken voor je eerste verlofdag opgeven bij je werkgever.

Heb ik als zzp’er recht op vaderschapsverlof?

Nee, het is alleen mogelijk om vaderschapsverlof te krijgen als je in loondienst bent. Zelfstandigen kunnen zelf hun werktijden en verlof bepalen. Volgens de overheid hoort zelf voor vervangend inkomen zorgen bij het zelfstandig ondernemerschap.

Zit jouw vaderschapsverlof erop? Bij Oppasland vind je een fijne, betrouwbare oppas.

Gratis aanmelden