Notice-and-Take-Down-procedure


Leverancier (Adivare B.V.) heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat niets op haar Website, Oppasland, in strijd is met de huidige wetgeving. Mocht je stuiten op inhoud op de Website die volgens jou in strijd is met de wettelijke voorschriften of een inbreuk vormt op rechten die je bezit, dan word je verzocht dit kenbaar te maken aan Leverancier met behulp van het hieronder opgenomen formulier. In het formulier staat vermeld welke informatie Leverancier nodig heeft om na te kunnen gaan op welk materiaal de klacht betrekking heeft. Normaal gesproken zullen wij binnen 14 kalenderdagen op de melding reageren.

Procedure

Na ontvangst van de klacht door middel van het onderstaande formulier volgen wij de volgende procedure:

  • Wij sturen je een ontvangstbevestiging;
  • Wij zullen de gegrondheid van je klacht een voorlopige beoordeling geven. Indien de klacht plausibel is, zal het materiaal – in afwachting van verificatie van de klacht – worden verwijderd of tijdelijk worden geblokkeerd. Indien wij van oordeel zijn dat de klacht niet plausibel of onterecht is, zullen wij je van deze beslissing en van onze motieven op de hoogte brengen;
  • Indien nodig winnen wij professioneel juridisch advies in met betrekking tot de klacht;
  • Wij lichten de indiener van het materiaal waarop de klacht betrekking heeft in over de klacht en de aard daarvan en bieden hem of haar de gelegenheid om de klacht te weerleggen;
  • Wij onderzoeken de klacht volledig en laten je weten wat de uitkomst van dit onderzoek is en welke maatregelen wij hebben genomen of zullen nemen;
  • Indien het onderzoek aantoont dat je gelijk hebt, zullen wij het materiaal definitief van de Website verwijderen, tenzij je ons toestemming geeft om het te handhaven.

Formulier

Gratis aanmelden