Wat houdt het vaderschapsverlof in?

Is jouw partner in verwachting van een kindje? Dan valt er veel te regelen. Wanneer het eindelijk zo ver is, wil je natuurlijk zo veel mogelijk tijd besteden aan je gezin. Voor jou gelden alleen andere regels dan voor de moeder. Zij krijgt zwangerschapsverlof, maar wanneer moet jij eigenlijk weer aan het werk? Dankzij vaderschapsverlof kun je minstens één en maximaal zes weken (deels) betaald verlof krijgen. Als ouder heb je daarna ook nog recht op ouderschapsverlof. Hieronder lees je alle essentiële informatie over vaderschapsverlof.

Wat is vaderschapsverlof?

Vaderschapsverlof wordt ook wel geboorteverlof of kraamverlof genoemd. In 2019 werd vaderschapsverlof officieel hernoemd tot ‘geboorteverlof voor partners’. Dankzij deze regeling kun je als partner een week verlof opnemen. Sinds 1 juli 2020 is het ook mogelijk om aanvullend geboorteverlof aan te vragen. Daarmee kun je vijf extra werkweken vrij nemen. Om meer tijd door te brengen met je kersverse gezin kun je in totaal dus zes weken verlof opnemen, die je naar eigen wens kunt invullen.

Voor het opnemen van het extra geboorteverlof gelden de volgende regels:

  • Je bent de partner van de moeder.
  • Je bent in loondienst.
  • Het kind is op of na 1 juli 2020 geboren.
  • Je hebt eerst het gewone partnerverlof opgenomen.
  • Het aanvullend geboorteverlof kan maximaal 5 werkweken bedragen.
  • Dit extra verlof moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.

Geboorteverlof voor partners

Je kunt verlof opnemen als je de partner bent van de moeder. Maar welke regels gelden hiervoor precies? Het is nog te begrijpen dat een getrouwd stel partner van elkaar is, maar dat is natuurlijk niet de enige mogelijkheid. Volgens de wet ben je partner van de moeder als je haar geregistreerde echtgenoot of partner bent, ongehuwd met haar samenwoont of als je het kind officieel erkent. Per augustus 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit betekent dat negen weken van het ouderschapsverlof worden betaald, de rest is onbetaald verlof. Ouders krijgen dan een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun maximum dagloon. In totaal mogen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Wanneer er in je cao andere afspraken staan over het ouderschapsverlof, ten voordele van jou, dan geldt deze regeling boven de wettelijke regeling.

Vaderschapsverlof voor zzp’ers?

Het vaderschapsverlof geldt niet voor zelfstandige ondernemers. Je kunt dus alleen vaderschapsverlof krijgen als je in loondienst werkt. Zzp’ers kunnen zelf hun werktijden en verlof bepalen en zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervangend inkomen tijdens hun vaderschapsverlof. Dat hoort volgens de overheid bij zelfstandig ondernemerschap.

Lengte van het vaderschapsverlof

Sinds 1 januari 2019 krijg je als partner vaderschapsverlof voor één keer het aantal werkuren dat je wekelijks maakt. Deze verlofdagen mag je zelf indelen, maar moeten wel vallen binnen een periode van vier weken na de geboorte van het kind. Het aanvullend geboorteverlof moet je opnemen in eerste zes maanden na de bevalling. Wanneer je dit verlof niet binnen zes maanden opneemt, vervalt het. Partners kunnen tot maximaal 5 weken aanvullend geboorteverlof opnemen. In deze vijf extra verlof weken wordt 70% van je loon uitbetaald. Als je dit verlof wilt uitspreiden, moet je hiervoor in gesprek gaan met je werkgever.

Vaderschapsverlof wereldwijd

Het vaderschapsverlof verschilt sterk per land. Zo heb je in Amerika en Canada geen recht op geboorteverlof voor partners, aangezien dit niet is opgenomen in de wet. In Italië heb je recht op één dag verlof. In IJsland en Slovenië krijg je drie maanden vaderschapsverlof, waarbij je in Slovenië zelfs 100% wordt uitbetaald. In Finland krijgen werkende ouders straks evenveel dagen verlof na de geboorte van hun kind. In totaal mogen ze 164 dagen geboorteverlof opnemen. Zuid-Korea en Japan hierbij de koploper: daar krijg je maar liefst 52 weken betaald ouderschapsverlof.

(Aanvullend) vaderschapsverlof aanvragen

Jouw eerste week geboorteverlof kun je mondeling of schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Doe dit zo snel mogelijk na de geboorte. Je moet deze verlofuren binnen vier weken na de geboorte of thuiskomst van een ziekenhuisbevalling opnemen, dus hoe eerder je bent, hoe meer ruimte je hebt om ze zelf in te delen. Het aanvullend geboorteverlof aanvragen moet je minimaal vier weken voor je eerste verlofdag schriftelijk opgeven bij je werkgever.

In jouw aanvraag moet staan:

  • de periode voor wanneer je verlof wilt aanvragen;
  • hoeveel hele weken verlof je wilt opnemen;
  • over hoeveel weken je de uren wilt spreiden.

Tijdens je eerste week reguliere geboorteverlof krijg je gewoon doorbetaald. Als je het vijf weken aanvullende verlof gebruikt, betaalt het UWV tot 70% van je salaris uit. Je werkgever mag jouw aanvraag niet weigeren. Werkgevers in Nederland zijn bij wet verplicht om vaderschapsverlof toe te kennen. Je leidinggevende mag eventueel het aanvullend geboorteverlof nog wijzigen. Dit moet uiterlijk twee weken van tevoren en mag niet zonder in overleg te gaan met jou. Bovendien moet er sprake zijn van ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen’.

Bekijk ook: Veelgestelde vragen over vaderschapsverlof in 2021

 

Gratis aanmelden