Vaderschapsverlof

Is jouw partner in verwachting van een kindje? Dan valt er veel te regelen. Wanneer het eindelijk zover is, wil je natuurlijk zo veel mogelijk tijd besteden aan je gezin. Voor jou gelden alleen andere regels dan voor de moeder. Zij krijgt zwangerschapsverlof, maar wanneer moet jij eigenlijk weer aan het werk? Dankzij vaderschapsverlof (geboorteverlof) kun je minstens één en maximaal zes weken (deels) betaald verlof krijgen. Als ouder heb je daarna ook nog recht op ouderschapsverlof. Hieronder lees je alle essentiële informatie over vaderschapsverlof.

Wat is vaderschapsverlof?

In 2019 werd vaderschapsverlof officieel hernoemd tot ‘geboorteverlof voor partners’. Dankzij deze regeling kun je als partner een week verlof opnemen. Sinds 1 juli 2020 is het ook mogelijk om ‘aanvullend geboorteverlof’ aan te vragen. Daarmee kun je vijf extra werkweken vrij nemen. Om meer tijd door te brengen aan je kersverse gezin kun je in totaal dus zes weken verlof opnemen.

Voor het opnemen van het extra geboorteverlof gelden de volgende regels:

  • Je bent de partner van de moeder.
  • Je bent in loondienst.
  • Het kind is op of na 1 juli 2020 geboren.
  • Je hebt eerst het gewone partnerverlof opgenomen.
  • Het aanvullend geboorteverlof kan maximaal 5 werkweken bedragen.
  • Dit extra verlof moet je opnemen binnen 6 maanden na de geboorte.

Verlof voor partners

Je kunt verlof opnemen als je de partner bent van de moeder. Maar welke regels gelden hiervoor precies? Het is nog te begrijpen dat een getrouwd stel partner van elkaar is, maar dat is natuurlijk niet de enige mogelijkheid. Volgens de wet ben je partner van de moeder als je haar geregistreerde echtgenoot of partner bent, ongehuwd met haar samenwoont of als je het kind officieel erkent.

Vaderschapsverlof voor zzp’ers?

Het vaderschapsverlof geldt niet voor zelfstandige ondernemers. Je kunt dus alleen geboorteverlof krijgen als je in loondienst bent. Zzp’ers kunnen zelf hun werktijden en verlof bepalen en zijn zelf verantwoordelijk voor het regelen van vervangend inkomen. Dat hoort volgens de overheid bij zelfstandig ondernemerschap.

Lengte vaderschapsverlof

Sinds 1 januari 2019 krijg je als partner geboorteverlof voor één keer het aantal werkuren dat je wekelijks maakt. Deze verlofdagen mag je zelf indelen, maar moeten wel vallen binnen een periode van vier weken na de geboorte van het kind. Het aanvullend geboorteverlof moet je opnemen in eerste zes maanden na de bevalling.

Vaderschapsverlof aanvragen

Jouw eerste week geboorteverlof kun je mondeling of schriftelijk aanvragen bij je werkgever. Doe dit zo snel mogelijk na de geboorte. Je moet deze verlofuren binnen vier weken na de geboorte of thuiskomst van een ziekenhuisbevalling opnemen, dus hoe eerder je bent, hoe meer ruimte je hebt om ze zelf in te delen. Het aanvullend geboorteverlof moet je minimaal vier weken voor je eerste verlofdag schriftelijk opgeven bij je werkgever.

In jouw aanvraag moet staan:

  • voor wanneer je verlof wilt aanvragen;
  • hoeveel hele weken verlof je wilt opnemen;
  • over hoeveel weken je de uren wilt uitspreiden.

Tijdens je eerste week reguliere geboorteverlof krijg je gewoon doorbetaald. Als je het aanvullend geboorteverlof van maximaal vijf weken gebruikt, betaalt het UWV tot 70 procent van je salaris uit. Je werkgever mag jouw aanvraag niet weigeren. Werkgevers in Nederland zijn bij wet verplicht om vaderschapsverlof toe te kennen. Je leidinggevende mag eventueel het aanvullend geboorteverlof nog wijzigen. Dit moet uiterlijk twee weken van tevoren en mag niet zonder in overleg te gaan met jou. Bovendien moet er sprake zijn van ‘zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelangen’.

Bekijk ook: Veelgestelde vragen over vaderschapsverlof in 2021

Gratis aanmelden