Kinderbijslag in 2024: dit moet je weten als ouder

Een moeder vraagt kinderbijslag aan terwijl haar kinderen haar een knuffel geven.

Kinderbijslag in 2024: dit moet je weten als ouder

17 mei 2024

Het opvoeden van kinderen brengt aanzienlijke kosten met zich mee, en de overheid biedt ondersteuning via de kinderbijslag. Voor 2024 zijn er enkele belangrijke wijzigingen en updates die ouders moeten kennen om optimaal gebruik te maken van deze financiële bijdrage.

Inhoudsopgave

  Wat is kinderbijslag?

  Kinderbijslag is een financiële bijdrage van de overheid voor ouders of voogden van kinderen tot 18 jaar, bedoeld om de kosten van opvoeding en verzorging te ondersteunen. In 2024 zijn er enkele aanpassingen in de kinderbijslagbedragen, evenals in de uitbetalingsdata.

  Hoogte van de kinderbijslag in 2024

  Vanaf 1 januari 2024 zijn de kinderbijslagbedragen per kwartaal als volgt vastgesteld:

  • Kinderen van 0 t/m 5 jaar: €279,49

  • Kinderen van 6 t/m 11 jaar: €339,38

  • Kinderen van 12 t/m 17 jaar: €399,27

  Deze bedragen zijn verhoogd om de stijgende kosten van levensonderhoud te compenseren​.

  Een moeder leest informatie over kinderbijslag op haar laptop.

  Dubbele kinderbijslag en extra kinderbijslag

  Ouders van kinderen die intensieve zorg nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Dit wordt beoordeeld door het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Dubbele kinderbijslag kan een significante ondersteuning bieden voor gezinnen met extra zorgbehoeften​​.

  Wanneer kom je in aanmerking?

  Je kunt in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag in de volgende gevallen:

  1. Kind met een beperking: Als je kind intensieve zorg nodig heeft door een lichamelijke of verstandelijke beperking. (Wet Langdurige Zorg, WLZ)

  2. Uitwonend kind: Je kind woont niet thuis bijvoorbeeld als je kind in een instelling woont en je toch bijdraagt aan de onderhoudskosten.

  3. Kind woont bij je ex-partner: Als je kind bij de andere ouder woont en jij draagt substantieel bij aan de kosten van het kind.

  Oppas tarief: wat betaal je de oppas?

  Bedragen en betaaldagen van de kinderbijslag 2024

  De kinderbijslag wordt elk kwartaal uitbetaald door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De uitbetalingsdata voor 2024 zijn:

  • 2 april 2024 (betaling eerste kwartaal)

  • 1 juli 2024 (betaling tweede kwartaal)

  • 1 oktober 2024 (betaling derde kwartaal)

  • 2 januari 2025 (betaling vierde kwartaal)

  De exacte datum waarop het geld op je rekening staat, kan variëren afhankelijk van je bank.

  Kinderbijslag aanvragen

  Het aanvragen van kinderbijslag is eenvoudig en kan via de website van de SVB met je DigiD. Bij de geboorte van je eerste kind krijg je automatisch een aanvraagformulier toegestuurd. Voor elk volgend kind past de SVB het bedrag automatisch aan​. Je kunt je zaken online regelen.

  Een moeder vraagt kinderbijslag aan op haar laptop, haar zoon kijkt mee.

  Tips voor ouders

  • Gebruik van kinderbijslag: De kinderbijslag kan worden gebruikt voor verschillende kosten, zoals kleding, schoolspullen of sportactiviteiten. Veel ouders kiezen ervoor om een deel van het bedrag te sparen voor toekomstige uitgaven zoals studiekosten.

  • Bijverdienen door kinderen: Kinderen van 16 jaar en ouder mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit invloed heeft op de kinderbijslag​.

  Door goed geïnformeerd te blijven en de beschikbare middelen effectief te benutten, kunnen ouders de best mogelijke ondersteuning bieden aan hun kinderen. Voor meer details kun je de volledige gids bekijken op de websites van de SVB en de Rijksoverheid.

  Bekijk ook: 

  Uitleg over de Sociale Verzekeringsbank (SVB)

  De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is een Nederlandse overheidsinstelling verantwoordelijk voor de uitvoering van volksverzekeringen en andere sociale regelingen. 

  Uitvoering van Volksverzekeringen:

  • Algemene Ouderdomswet AOW: De SVB verzorgt de uitkering van het AOW-pensioen aan personen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. Deze wet voorziet in een basispensioen voor ouderen.

  • Algemene nabestaandenwet ANW : Deze wet biedt een uitkering aan nabestaanden van overledenen om hen financieel te ondersteunen.

  • Algemene Kinderbijslagwet AKW: De SVB beheert de kinderbijslag die ouders ontvangen als financiële ondersteuning voor de opvoeding en verzorging van hun kinderen.

  Gratis aanmelden