Wat is kinderkorting

Als je niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag, betekent dit gelukkig niet dat je helemaal geen recht meer hebt op fiscale voordelen. Zo kun je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor een voorlopige aanslag voor kinderkorting. De officiële benaming hiervoor is de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting, ofwel: IACK.

Hoogte van de kinderkorting

Deze kinderkorting kan oplopen tot ruim € 2800 per jaar en dat loont flink. Als je een fiscale partner hebt, zal deze korting lager uitvallen. Wanneer je alleenstaande ouder of de minstverdienende partner, kun je in aanmerking komen voor kinderkorting.

Wanneer heb je recht op de kinderkorting?

Als je recht wilt hebben op kinderkorting moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Er woont in het fiscale jaar minimaal zes maanden lang een kind dat jonger is dan twaalf jaar bij je in huis. Je moet hiervoor een alleenstaande ouder of de minstverdienende partner zijn;

  • Het kind moet ingeschreven staan en je verzorgt het levensonderhoud. In 2022 moet het kind minstens zes maanden bij de gemeente ingeschreven staan op het woonadres. Als je co-ouder bent mag je kind ook ingeschreven staan bij de gemeente op het adres van je ex-partner;

  • Je hebt een inkomen dat hoger is dan €  5.219 of recht op zelfstandigenaftrek.

Fiscale partner

Als je een fiscale partner hebt en je afhankelijk bent van het salaris van deze partner, zal niet het volledige bedrag uitbetaald worden. Het bedrag zal dan verlaagd worden tot 20% en in de komende jaren zal dit bedrag nog verder verlaagd worden. Dit doen ze om zelfstandigheid te stimuleren.

Je kan kinderkorting krijgen voor alle kinderen die je moet onderhouden. Hieronder valt je biologische kind, stiefkind of pleegkind.

Wanneer ben je co-ouder?

Je bent co-ouder als je met je ex-partner hebt afgesproken om de opvoeding van je kinderen ongeveer gelijk te verdelen. Hier zitten de volgende voorwaarden aan vast. Zo moet het kind in een herhalend ritme bij beide ouders, minimaal 156 dagen per kalenderjaar verblijven.

Dit komt neer op drie dagen per week, dagdelen mogen bij de dagen ook bij elkaar worden opgeteld. Wanneer er niet sprake is van een geheel jaar aan co-ouderschap wordt de 156-dagenregeling verrekend met de periode dat er sprake is van co-ouderschap. Deze afspraken kun je vooraf in een ouderschapsplan samen met je ex-partner opstellen. Het kan zijn dat hiernaar gevraagd wordt om te kijken of je recht hebt op de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

Wie wordt er beschouwd als je kind?

Je kunt kinderkorting krijgen als je zorgt voor het levensonderhoud van een kind. Dit hoeft niet alleen je eigen, biologische kind te zijn. De volgende kinderen kunnen worden beschouwd als je kind wanneer je kinderkorting wilt aanvragen:

  • je biologische kind;

  • een stiefkind;

  • een geadopteerd kind;

  • een pleegkind, alleen als je het kind opvoedt en onderhoudt als je eigen kind;

  • een kind uit een eerdere relatie van je ex-partner;

  • wanneer je samenwoont en je hebt fiscaal partnerschap met deze huisgenoot, wordt het kind van je fiscale partner ook als je kind beschouwd.

Wanneer je een pleegvergoeding krijgt voor je pleegkind, dan heb je geen recht op de inkomensafhankelijke combinatiekorting ofwel de kinderkorting.

Hoe vraag je kinderkorting aan?

De procedure voor kinderkorting loopt anders dan bij bijvoorbeeld de kinderopvangtoeslag. Deze heffingskorting vraag je aan via de voorlopige aanslag inkomensbelasting of bij de belastingaangifte van je inkomensbelasting. Als je geen aangifte van de inkomensbelasting doet, zul je deze kindertoeslag nooit krijgen. Dat is zonde als je wel recht hebt op die ruim € 2.800.  

Gratis aanmelden