Wat is het Kindgebonden Budget?

Het kindgebonden budget is bedoeld om de mensen met een minder groot inkomen tegemoet te komen. Uiteraard zijn hier wel de nodige voorwaarden aan verbonden. Hoeveel jij van het kindgebonden budget krijgt, legt Oppasland je uit.

Wanneer heb je recht op het kindgebonden budget?

Zoals de naam al doet vermoeden, kun je kindgebonden budget krijgen als je één of meerdere kinderen hebt. Deze kinderen dienen dan wel onder de achttien jaar oud te zijn. Ook is het van belang dat je kinderbijslag ontvangt, maar niet als je kind zestien of zeventien jaar oud is en jij je kind nog wel in grote mate financieel onderhoudt.

Deze regeling stopt zodra het kind recht heeft op studiefinanciering. Er wordt dan vanuit gegaan dat het kind zichzelf kan onderhouden. Vanaf 1 januari 2002 mag je vermogen niet hoger zijn dan € 120.020 als je geen toeslagenpartner hebt. Heb je een hoger vermogen dan dit, dan heb je geen recht op het kindgebonden budget.

Wanneer je wel een toeslagenpartner hebt mag het totale vermogen niet meer dan € 151.767 zijn. Onder vermogen worden al je bezittingen min je schulden verstaan. Wanneer er wordt gekeken naar de hoogte van het kindgebonden budget wat je krijgt, wordt er alleen gekeken naar het vermogen dat je op 1 januari hebt. Verandert je vermogen tijdens het jaar? Dan heeft dit geen invloed op de hoogte van je kindgebonden budget.

Hoeveel kindgebonden budget krijg je?

De hoogte van het kindgebonden budget blijft niet gelijk over de jaren. Zo is het bedrag dat je krijgt hoger voor kinderen tussen de twaalf en zestien jaar. Dit is omdat de schoolkosten voor oudere kinderen hoger zijn. De hoogte van dit kindgebonden budget wordt automatisch aangepast, hier hoef je zelf niets voor door te geven. De ouder met het laagste inkomen krijgt meestal een hoger kindgebonden budget.

Er zijn geen vaste inkomensgrenzen bij het vaststellen van de hoogte van het kindgebonden budget. Wel is het zo dat hoe hoger je inkomen is, hoe minder kindgebonden budget je krijgt. Het gezamenlijke inkomen of het inkomen van alleenstaande ouders mogen niet te hoog zijn.

Er wordt hierbij naar je vermogen en naar de samenstelling van het gezin gekeken. Het aantal kinderen dat je hebt en hoe oud je kinderen zijn heeft invloed op de hoogte van het kindgebonden budget. De ouder die ingeschreven staat bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) krijgt het kindgebonden budget op zijn of haar rekening gestort. De maximale bedragen die je kunt krijgen zijn als volgt:

  • € 101,67 voor één kind;

  • € 193,83 voor twee kinderen;

  • € 277,25 voor drie kinderen;

  • € 83,42 extra bedrag per kind voor vier of meer kinderen.

Hoe moet je het kindgebonden budget aanvragen?

Je kan het kindgebonden budget aanvragen via de Belastingdienst. Wanneer er iets verandert in je persoonlijke situatie, bijvoorbeeld de hoogte van je inkomen verandert of je gaat trouwen, moet je dit aangeven bij de Belastingdienst. Dit heeft invloed op de hoogte van je kindgebonden budget. Wanneer je uitgebreidere uitleg wilt over het kindgebonden budget, kun je een kijkje nemen op de website van de Belastingdienst.

Verschil kindgebonden budget en kinderbijslag

Het kind gebonden budget krijg je – zoals hierboven is uitgelegd – alleen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet. Bij kinderbijslag ligt dat anders. Alle ouders in Nederland hebben recht op kinderbijslag als hun kind onder de achttien jaar is. In enkele gevallen heb je echter geen recht meer op kinderbijslag. In de volgende situaties is dat het geval:

  • Het kind wordt achttien jaar;

  • Het kind gaat studeren en heeft recht op studiefinanciering;

  • Het kind verdient zelf te veel.

Als je daarbij bijvoorbeeld alleenstaande ouder bent, heb je recht op extra kinderbijslag. Ook als het kind intensieve zorg nodig heeft, kun je dit extra geld aanvragen. Dit is vastgelegd in de Wet langdurige zorg. Het bedrag dat je dan kunt krijgen aan kinderbijslag is in 2022 veranderd naar maximaal € 329,56. Dit bedrag kun je echter pas in het jaar daarna aanvragen.

Gratis aanmelden