Wat is kinderbijslag

Ouders die in Nederland wonen of werken, hebben recht op kinderbijslag. Dit is vastgelegd in de Wet Langdurige zorg, wat zorg voor jongeren onder de achttien inhoudt. Deze bijslag is inkomensonafhankelijk. Dit houdt in dat het niet uitmaakt wat je verdient en iedereen deze bijslag dus standaard krijgt. Oppasland keek naar de bedragen van de kinderbijslag en hoe deze uitbetaald worden.

Hoeveel kinderbijslag krijg je in 2024?

De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders, maar wel van de leeftijd van het kind. Voor een kind van twaalf jaar krijgen de ouders een ander bedrag gestort dan voor een kind van vijf jaar oud.

Hoeveel de kinderbijslag in 2024 bedraagt hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind 18 jaar is stopt de kinderbijslag. Bekijk het onderstaande overzicht voor de bedragen per leeftijdscategorie.

 Leeftijd

 Bedrag

 0 t/m 5 jaar

 €279,49

 6 t/m 11 jaar

 €339,38

 12 t/m 17 jaar

 €399,27

 

Deze bedragen worden elk jaar anders. De overheid kijkt naar de prijsstijging en de inkomensstijgingen in de maatschappij. Op basis daarvan worden de nieuwe bedragen berekend. Uiteraard dekken deze kosten niet het gehele levensonderhoud van de kinderen, maar het is wel een steuntje in de rug.

Dubbele kinderbijslag aanvragen?

Als je kind tussen de drie en achttien jaar intensieve zorg nodig heeft, dan kun je een hoger bedrag voor de kinderbijslag krijgen. Het CIZ beoordeelt namens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het kind inderdaad intensieve zorg nodig heeft en er dus recht is op dubbele bijslag.

Wanneer deze intensieve zorg beoordeeld wordt, wordt er naar tien punten gekeken:

 • Lichamelijke verzorging;

 • Zindelijkheid;

 • Eten en drinken;

 • Mobiliteit;

 • Medische verzorging;

 • Gedrag;

 • Communicatie;

 • Zelfstandig (alleen) thuis woont;

 • Begeleiding buitenshuis;

 • Structuur in dagbesteding.

Versoepeling vanaf april 2024

Vanaf 1 april 2024 worden de regels voor het aanvragen van dubbele kinderbijslag in Nederland vereenvoudigd, vooral voor ouders van kinderen met een intensieve zorgbehoefte. Hier zijn enkele belangrijke punten over de regelgeving:

 1. Automatische toekenning: Ouders van kinderen met een indicatie voor langdurige zorg (Wlz-indicatie) ontvangen automatisch dubbele kinderbijslag, zonder dat een aparte aanvraag nodig is. Dit is bedoeld om het proces te vereenvoudigen en te voorkomen dat ouders die recht hebben op deze ondersteuning dit niet ontvangen omdat de aanvraag te ingewikkeld is.

 2. Terugwerkende kracht: De dubbele kinderbijslag kan met terugwerkende kracht tot een halfjaar worden toegekend. Dit helpt om situaties te vermijden waarin ouders, door de complexiteit van het aanvraagproces of andere uitdagingen, niet onmiddellijk een aanvraag doen.

 3. Criteria en proces: Voor de aanvraag van dubbele kinderbijslag voor kinderen die niet onder de Wlz vallen, moet je een aanvraag indienen bij de SVB. Het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) beoordeelt de zorgbehoeften van het kind op verschillende aspecten, zoals lichamelijke verzorging, communicatie, en gedrag. Op basis van deze beoordeling wordt bepaald of een kind in aanmerking komt voor dubbele kinderbijslag.

 4. Voor kinderen niet thuiswonend: Ook ouders van kinderen die niet thuis wonen en intensieve zorg nodig hebben, kunnen in aanmerking komen voor dubbele kinderbijslag. Hierbij moet aangetoond worden dat je substantiële kosten maakt voor het onderhoud van je kind.

Voor wie is kinderbijslag?

Als je zorgt voor een kind en zelf woont of werkt in Nederland, dan kun je kinderbijslag krijgen. Dit zijn dus mensen die zorgen voor:

 • Een eigen kind;

 • Een geadopteerd kind;

 • Een pleegkind;

 • Een stiefkind.

In sommige gevallen kan het ook zijn dat iemand anders zorgt voor de verzorging en opvoeding van kinderen van anderen. Het is hierbij wel belangrijk dat die kinderen van anderen precies dezelfde zorg krijgen als je eigen kinderen.

Ouders wandelen met hun kindje

Wat moet je doen met kinderbijslag?

Wat je precies doet met de kinderbijslag, is aan jou. Wel is het de bedoeling dat je het geld gebruikt voor de kinderen. In sommige gevallen kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) je vragen te verantwoorden waar je het bedrag aan uitgegeven hebt.

Veel mensen kiezen ervoor om het kinderbijslagbedrag per kwartaal op de spaarrekening van de kinderen te storten, zodat hier later de studie, medische verzorging, kinderdagverblijfgastouderopvang of BSO van betaald kan worden. Niets is verplicht. Je kunt zelf kiezen waar je het aan besteedt.kunt a

Wanneer wordt kinderbijslag gestort?

De kinderbijslag wordt elk kwartaal op de rekening van de ouders gestort. De betaaldagen voor 2024 zijn:

 • 2 april 2024 voor het eerste kwartaal
 • 1 juli 2024 voor het tweede kwartaal
 • 1 oktober 2024 voor het derde kwartaal
 • 2 januari 2025 voor het vierde kwartaal

Wanneer het bedrag op je rekening staat, is afhankelijk van de bank. Als je een buitenlandse bankrekening hebt, kan het wat langer duren.

Tot wanneer krijg je kinderbijslag?

Je kan in Nederland kinderbijslag krijgen totdat het kind achttien jaar wordt. De kinderbijslag stopt dan gelijk bij het volgende kwartaal stopgezet worden. Als er niet gemeld wordt dat het kind recht heeft op studiefinanciering en hier ook gebruik van maakt, dan zal de kinderbijslag teruggevorderd worden. Hou dit als ouder dus goed in de gaten.

Bijverdienen kinderbijslag

Tot 2020 was het niet toegestaan voor kinderen van zestien jaar en ouder om veel bij te verdienen. Ouders zouden geen kinderbijslag meer krijgen als kinderen veel bijverdienden met hun bijbaan. Op 1 januari 2020 is deze regel afgeschaft en mogen kinderen van zestien jaar of ouder onbeperkt bijverdienen.

Kinderbijslag aanvragen

Bij de geboorte van je eerste kind, kun je kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Het is zo dat je kinderbijslag kunt aanvragen nadat je een brief hebt ontvangen van de SVB. Dit doe je eenvoudig met je DigiD.

Het is hiervoor wel nodig dat je kind al is aangegeven bij de gemeente. Als je een tweede krijgt en je ontvangt op dat moment al kinderbijslag, dan hoef je het niet opnieuw aan te vragen.

De Sociale Verzekeringsbank zal het nieuwe bedrag automatisch storten. Wil je meer weten over de kinderbijslag, bekijk dan de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Bekijk ook:

Gratis aanmelden