Wat is kinderbijslag?

Iedere ouder die in Nederland woont of in loondienst is, heeft recht op kinderbijslag. Deze bijslag is inkomensonafhankelijk. Dit houdt in dat het niet uitmaakt wat je verdient en iedereen deze bijslag dus standaard krijgt. Oppasland keek naar de bedragen van de kinderbijslag en hoe deze uitbetaald wordt.

Hoeveel kinderbijslag krijg je in 2021?

De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders, maar wel van de leeftijd van het kind. Voor een kind van 12 jaar krijgen de ouders een ander bedrag gestort dan voor een kind van 5 jaar oud. Hoeveel de kinderbijslag in 2021 bedraagt, heeft Oppasland in een handig overzicht samengevat:

Leeftijd

Bedrag

0 t/m 5 jaar

223,37 euro

6 t/m 11 jaar

271,24 euro

12 t/m 17 jaar

319,10 euro

Deze bedragen worden elk jaar anders. De overheid kijkt naar de prijsstijging en de inkomensstijgingen in de maatschappij. Op basis daarvan worden de nieuwe bedragen berekent. Uiteraard dekken deze kosten niet het gehele levensonderhoud van de kinderen, maar het is wel een steuntje in de rug.

Intensieve zorg

Als je kind tussen de 3 en 18 jaar meer zorg nodig heeft dan gemiddeld, dan kun je een hoger bedrag krijgen aan kinderbijslag. SVB zal bepalen of het kind inderdaad intensieve zorg nodig heeft en er dus recht is op dubbele bijslag. Een andere reden voor dubbele bijslag is of de verzorgende ouder alleenstaand is of de ouders minder verdienen dan 4.993 euro per jaar. Het dubbele bedrag zal achteraf betaald worden als blijkt dat ouders hier inderdaad recht op hebben.

Voor wie is kinderbijslag?

Als je zorgt voor een kind en zelf woont of werkzaam bent in Nederland, dan kun je kinderbijslag krijgen. Dit zijn dus mensen die zorgen voor:

  • Een eigen kind
  • Een geadopteerd kind
  • Een pleegkind
  • Een stiefkind

In sommige gevallen kan ook iemand anders zorgt voor de verzorging en opvoeding van kinderen van anderen. Het is hierbij wel belangrijk dat die kinderen van anderen precies dezelfde zorg krijgen als je eigen kinderen.

Wat moet je doen met kinderbijslag?

Wat je precies doet met de kinderbijslag, is aan jou. Wel is het de bedoeling dat je het gebruikt ten gunste van de kinderen. In sommige gevallen kan de SVB je vragen te verantwoorden waar je het bedrag aan uitgegeven hebt. Veel mensen kiezen ervoor om het kinderbijslag bedrag elk kwartaal op de spaarrekening van de kinderen te storten, zodat hier later de studie van betaald kan worden of het kinderdagverblijf, gastouderopvang of BSO. Niets is verplicht. Je kunt zelf kiezen waar je het aan besteedt.

Wanneer wordt kinderbijslag gestort?

De kinderbijslag wordt elk kwartaal op de rekening van de ouders gestort. De betaaldagen voor 2021 zijn:

  • 4 januari 2021
  • 1 april 2021
  • 1 juli 2021
  • 1 oktober 2021

Wanneer het bedrag op je rekening staat, is afhankelijk van de bank. Als je een buitenlandse bankrekening hebt, kan het ook wat langer duren.

Tot wanneer krijg je kinderbijslag?

De kinderbijslag stopt zodra het kind 18 jaar wordt. De kinderbijslag zal dan gelijk bij het volgende kwartaal stopgezet worden. Als er niet gemeld wordt dat het kind recht heeft op studiefinanciering en hier ook gebruik van maakt, dan zal de kinderbijslag teruggevorderd worden. Hou dit als ouder dus goed in de gaten.

Bijverdienen kinderbijslag

Tot 2020 was het niet toegestaan voor kinderen van 16 jaar en ouder om veel bij te verdienen. Ouders zouden geen kinderbijslag meer krijgen als kinderen veel bijverdienden met hun bijbaan. Op 1 januari 2020 is deze regel afgeschaft en mogen kinderen onbeperkt bijverdienen.

Kinderbijslag aanvragen

Bij de geboorte van je eerste kind, zul je kinderbijslag moeten aanvragen bij de SVB. Dit doe je eenvoudig met je DigiD. Het is hiervoor wel nodig dat je kind al is aangegeven bij de gemeente. Als je een tweede krijgt en je ontvangt op dat moment al kinderbijslag, dan hoef je het niet opnieuw aan te vragen. SVB zal het nieuwe bedrag automatisch storten.

Bekijk ook:

Gratis aanmelden