Wat is kinderbijslag

Ouders die in Nederland wonen of werken, hebben recht op kinderbijslag. Dit is vastgelegd in de Wet Langdurige zorg, wat zorg voor jongeren onder de achttien inhoudt. Deze bijslag is inkomensonafhankelijk. Dit houdt in dat het niet uitmaakt wat je verdient en iedereen deze bijslag dus standaard krijgt. Oppasland keek naar de bedragen van de kinderbijslag en hoe deze uitbetaald worden.

Hoeveel kinderbijslag krijg je in 2023?

De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouders, maar wel van de leeftijd van het kind. Voor een kind van twaalf jaar krijgen de ouders een ander bedrag gestort dan voor een kind van vijf jaar oud.

Hoeveel de kinderbijslag in 2023 bedraagt hangt af van de leeftijd van het kind. Als het kind 18 jaar is stopt de kinderbijslag. Bekijk het onderstaande overzicht voor de bedragen per leeftijdscategorie.

 Leeftijd

 Bedrag

 0 t/m 5 jaar

 € 269,76

 6 t/m 11 jaar

 € 327,56

 12 t/m 17 jaar

 € 385,37

 

Deze bedragen worden elk jaar anders. De overheid kijkt naar de prijsstijging en de inkomensstijgingen in de maatschappij. Op basis daarvan worden de nieuwe bedragen berekend. Uiteraard dekken deze kosten niet het gehele levensonderhoud van de kinderen, maar het is wel een steuntje in de rug.

Dubbele kinderbijslag aanvragen?

Als je kind tussen de drie en achttien jaar intensieve zorg nodig heeft, dan kun je een hoger bedrag voor de kinderbijslag krijgen. Het CIZ beoordeelt namens de Sociale Verzekeringsbank (SVB) of het kind inderdaad intensieve zorg nodig heeft en er dus recht is op dubbele bijslag.

Wanneer deze intensieve zorg beoordeeld wordt, wordt er naar tien punten gekeken:

 • Lichamelijke verzorging;

 • Zindelijkheid;

 • Eten en drinken;

 • Mobiliteit;

 • Medische verzorging;

 • Gedrag;

 • Communicatie;

 • Zelfstandig (alleen) thuis woont;

 • Begeleiding buitenshuis;

 • Structuur in dagbesteding.

Bij kinderen van drie tot vijf jaar moet op minstens vijf van de tien punten een vinkje scoren om een positief advies voor dubbele kinderbijslag te krijgen. Bij kinderen van zes tot negen jaar gaat het om een score van vier of meer punten.

Bij kinderen van tien tot zeventien jaar moet er op drie of meer van deze punten extra zorg nodig zijn. Tieners met een handicap of ziekte komen dus eerder dan jonge kinderen in aanmerking voor dubbele kinderbijslag in aanmerking.

Dit leidt uit het feit dat jonge kinderen hoe dan ook veel zorg nodig hebben. Een andere reden voor dubbele kinderbijslag is of de verzorgende ouder alleenstaand is of de ouders minder verdienen dan € 5.072 (2020) per jaar.

Deze extra bijdrage zal achteraf betaald worden als blijkt dat ouders hier inderdaad recht op hebben. Bovendien krijg je als ouder ook een extra bedrag wanneer je kind uitwonend is voor bijvoorbeeld studie.

Voor wie is kinderbijslag?

Als je zorgt voor een kind en zelf woont of werkt in Nederland, dan kun je kinderbijslag krijgen. Dit zijn dus mensen die zorgen voor:

 • Een eigen kind;

 • Een geadopteerd kind;

 • Een pleegkind;

 • Een stiefkind.

In sommige gevallen kan het ook zijn dat iemand anders zorgt voor de verzorging en opvoeding van kinderen van anderen. Het is hierbij wel belangrijk dat die kinderen van anderen precies dezelfde zorg krijgen als je eigen kinderen.

Wat moet je doen met kinderbijslag?

Wat je precies doet met de kinderbijslag, is aan jou. Wel is het de bedoeling dat je het geld gebruikt voor de kinderen. In sommige gevallen kan de Sociale Verzekeringsbank (SVB) je vragen te verantwoorden waar je het bedrag aan uitgegeven hebt.

Veel mensen kiezen ervoor om het kinderbijslagbedrag per kwartaal op de spaarrekening van de kinderen te storten, zodat hier later de studie, medische verzorging, kinderdagverblijfgastouderopvang of BSO van betaald kan worden. Niets is verplicht. Je kunt zelf kiezen waar je het aan besteedt.kunt a

Wanneer wordt kinderbijslag gestort?

De kinderbijslag wordt elk kwartaal op de rekening van de ouders gestort. De betaaldagen voor 2023 zijn:

 • 31 maart 2023 (betaling eerste kwartaal);

 • 3 juli 2023 (betaling tweede kwartaal);

 • 2 oktober 2023 (betaling derde kwartaal);

 • 2 januari 2024 (betaling vierde kwartaal).

Wanneer het bedrag op je rekening staat, is afhankelijk van de bank. Als je een buitenlandse bankrekening hebt, kan het wat langer duren.

Tot wanneer krijg je kinderbijslag?

Je kan in Nederland kinderbijslag krijgen totdat het kind achttien jaar wordt. De kinderbijslag stopt dan gelijk bij het volgende kwartaal stopgezet worden. Als er niet gemeld wordt dat het kind recht heeft op studiefinanciering en hier ook gebruik van maakt, dan zal de kinderbijslag teruggevorderd worden. Hou dit als ouder dus goed in de gaten.

Bijverdienen kinderbijslag

Tot 2020 was het niet toegestaan voor kinderen van zestien jaar en ouder om veel bij te verdienen. Ouders zouden geen kinderbijslag meer krijgen als kinderen veel bijverdienden met hun bijbaan. Op 1 januari 2020 is deze regel afgeschaft en mogen kinderen van zestien jaar of ouder onbeperkt bijverdienen.

Kinderbijslag aanvragen

Bij de geboorte van je eerste kind, kun je kinderbijslag aanvragen bij de SVB. Het is zo dat je kinderbijslag kunt aanvragen nadat je een brief hebt ontvangen van de SVB. Dit doe je eenvoudig met je DigiD.

Het is hiervoor wel nodig dat je kind al is aangegeven bij de gemeente. Als je een tweede krijgt en je ontvangt op dat moment al kinderbijslag, dan hoef je het niet opnieuw aan te vragen.

De Sociale Verzekeringsbank zal het nieuwe bedrag automatisch storten. Wil je meer weten over de kinderbijslag, bekijk dan de website van de Sociale Verzekeringsbank.

Bekijk ook:

Gratis aanmelden