Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

Wanneer heb ik recht op kinderopvangtoeslag?

09 mei 2019

Laatste update: 06 oktober 2020

Kinderopvang is voor ouders al duur genoeg. Je betaalt elke maand een fiks bedrag om iemand voor je kind(eren) te laten zorgen als jij en je partner aan het werk gaan. Gelukkig wil de overheid opvang stimuleren en daarom is de kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Ouders kunnen een toeslag aanvragen als ze aan bepaalde voorwaarden voldoen. Maar wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Als je aanspraak wilt maken op de kinderopvangtoeslag moet je aan een aantal voorwaarden voldoen. De voorwaarden voor kinderopvangtoeslag zijn:

 • Je werkt, studeert of volgt een inburgeringscursus of traject naar werk.
 • Je hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning.
 • Het op te vangen kind woont bij jou op het adres.
 • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage óf jij bent zelf degene die het onderhoud van het kind voor je rekening neemt.
 • Je kind gaat nog niet naar de middelbare school.
 • Je hebt een contract gesloten met een gastouderbureau of kinderdagverblijf.
 • Het gastouderbureau of kinderdagverblijf staat ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
 • Je betaalt de kosten van opvang zelf.

Hoeveel uren opvang is toegestaan?

Het potje voor de kinderopvangtoeslag is niet oneindig. De overheid heeft een maximum gesteld aan de hoeveelheid kinderopvanguren waarover je toeslag mag ontvangen. Dat maximum is gezet op 230 uren per kind per maand. Dit komt neer op 57,5 uren per week. Om wat voor soort opvang het gaat is hierbij niet van belang. Het kan gaan om een gastouder, kinderdagverblijf, nanny en buitenschoolse opvang, mits de opvang voldoet aan de gestelde eisen. Het is ook mogelijk dat er een combinatie is van de hiervoor genoemde opvangvormen.

Aan het maximum aantal uren hangt ook nog een andere voorwaarde, namelijk het aantal gewerkte uren van de minst werkende ouder. Stel: ouder 1 werkt 24 uur per week en ouder 2 werkt 40 uur, dan worden de gewerkte uren van ouder 1 gebruikt om het maximale aantal uren te berekenen. Voor het maximale aantal opvanguren is ook van belang of het kind in kwestie naar de dag- of buitenschoolse opvang gaat. Hiervoor gelden namelijk andere hoeveelheden uren.

Voorbeeld dagopvang

Om je te helpen met het berekenen wat je krijgt voor kinderdagopvang hebben we een voorbeeldrekensom voor je gemaakt. Deze kun je uitvoeren met je eigen situatie.

Stel: jij werkt 32 uur en je partner werkt 40 uur. Voor de toeslag wordt dan gekeken naar jouw gewerkte uren. De som wordt dan:

 • 32 uur x 140% = 44,8 uur
 • 44,8 uren x 52 weken per jaar ÷ 12 = 194,1 uur per maand

Je mag in deze situatie 194 uur per kind per maand aanvragen.

Voorbeeld buitenschoolse opvang

Voor de buitenschoolse opvang geldt een andere rekensom. Het maximale aantal uren hiervoor is 122 uren per maand per kind. We hebben hiervoor wederom een rekensom gemaakt die je kunt toepassen op je eigen situatie.

Stel: jij werkt 32 uur en je partner werkt 40 uur. Voor de toeslag wordt dan gekeken naar jouw gewerkte uren. De som wordt dan:

 • 32 uur x 70% = 22,4 uur
 • 22,4 uren x 52 weken per jaar ÷ 12 = 97,06 uur per maand

Je mag in deze situatie 97 uur per kind per maand aanvragen.

Uurtarieven opvang

Naast het aantal uren, is ook het uurtarief van de dagopvang van belang. Een gastouder, nanny of buitenschoolse opvang mag niet zomaar een uurtarief hanteren. Deze tarieven zijn vooraf vastgesteld door de overheid. Dit is tevens een voorwaarde voor het verkrijgen van kinderopvangtoeslag.

Maximaal uurtarief voor dagopvang bij een kindercentrum:

Jaar Maximumuurtarief
2019 € 8,02
2018 € 7,45
2017 € 7,18
2016 € 6,89
2015 € 6,84

Maximaal uurtarief voor buitenschoolse opvang bij een kindercentrum:

Jaar Maximumuurtarief
2019 € 6,89
2018 € 6,95
2017 € 6,69
2016 € 6,42
2015 € 6,38

Maximaal uurtarief voor dagopvang of buitenschoolse opvang bij een gastouder

Jaar Maximumuurtarief
2019 € 6,15
2018 € 5,91
2017 € 5,75
2016 € 5,52
2015 € 5,48

Gelukkig is het niet zo dat je geen toeslag krijgt als het uurtarief boven deze maximumtarieven ligt. In dat geval wordt het maximumtarief aangehouden en krijg je het bovenliggende bedrag niet vergoed.

Stel: In 2019 vraagt een dagopvang 9,02 euro per uur. Je krijgt dan toeslag over het bedrag van 8,02. De overige 1,00 euro wordt dan niet vergoed.

Hoe vraag je kinderopvangtoeslag aan?

Als je denkt recht te hebben op kinderopvangtoeslag, kun je dit aanvragen via Mijn Toeslagen van de Belastingdienst. Om je toeslagen aan te vragen, moet je in het bezit zijn van een DigiD. Als je deze nog niet hebt, kun je die altijd aanvragen. Houd er met het aanvragen rekening mee dat je dit op tijd doet. Zodra je gastouder of nanny start met de opvang van je kind(eren), heb jij drie maanden de tijd om je toeslagen aan te vragen. Als je dit later doet, loop je een deel van de toeslagen mis en dat is natuurlijk zonde. Probeer dit dus zo snel mogelijk te doen.

Gratis aanmelden