Wat is kinderopvangtoeslag?

Voor werkende ouders is kinder- of gastouderopvang onvermijdelijk. Je kunt immers niet op je werk zijn én op je kinderen passen tegelijkertijd. Om deze ouders te blijven stimuleren om te werken (en studeren!) is de kinderopvangtoeslag in het leven geroepen. Zo kan iedereen meedraaien op de arbeidsmarkt, ook als je een gezin wilt stichten.

Wanneer heb je recht op kinderopvangtoeslag?

Als je kind naar de kinderopvang gaat, omdat jij en je partner werken, dan heb je recht op kinderopvangtoeslag. Dit geldt ook als je een alleenstaande ouder bent of studeert. Deze toeslag moet mensen helpen om zich te bewegen op de arbeidsmarkt. Je kunt daarom ook kinderopvangtoeslag vangen voor de uren dat je werkt. Ook voor buitenschoolse opvang kun je kinderopvangtoeslag krijgen. Zolang je kind op de basisschool zit is dit van toepassen. De toeslag stopt op de eerste dag van de maand dat je kind naar het voortgezet onderwijs gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen is het wel noodzakelijk dat je je kind naar een LRKP-geregistreerde opvang brengt. Alleen dan heb je recht op de toeslag.  

Let op! Kinderopvangtoeslag geldt niet voor opvang tijdens de lunchpauze op school. De kosten daarvoor zul je zelf moeten dragen.

Berekenen aantal opvanguren

Per kind kun je ieder jaar over een maximum aantal opvanguren toeslag krijgen. Dit gaat maximaal om 2760 uren per jaar of 230 uren per maand. Hoeveel uren jij uitbetaald krijgt is afhankelijk van het aantal gewerkte uren van de partner die het minst werkt. Stel; jij werkt 40 uur per week en je partner 32 uur. Er wordt dan gekeken naar de gewerkte uren van je partner. Je dient dat aantal uren te vermenigvuldigen met 140 procent voor dagopvang en 70 procent voor buitenschoolse opvang (BSO). Over het aantal uren dat daaruit komt, ontvang je toeslag.

Hoogte kinderopvangtoeslag

Hoeveel kinderopvangtoeslag jij ontvangt is afhankelijk van je inkomen en vermogen. Mensen die minder dan 23.316 euro verdienen krijgen 96 procent van de kosten vergoed en mensen die meer dan 123.920 euro verdienen krijgen 33 procent van de kosten vergoed. Alles mensen die tussen deze inkomens inzitten krijgen een vergoeding tussen de 95 en 34 procent van de kosten. Wil je jouw percentage weten, gebruik dan de tabel zoals hij gepubliceerd is door de Rijksoverheid. 

Gratis aanmelden