Wet kinderopvang

De Wet kinderopvang (2004) bepaalt dat zowel ouders, werkgevers én de overheid gezamenlijk de verantwoordelijkheid dragen voor de kosten van kinderopvang. De wet regelt daarbij ook de eisen die staan voor de kwaliteit van deze opvang, zodat er een betere vorm van toezicht mogelijk is en elk kind verzekerd is van kwalitatief goede opvang.

Waarom bestaat de Wet kinderopvang?

De Wet kinderopvang bestaat om de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van kinderopvang te waarborgen, en om ouders te ondersteunen bij het vinden van goede en betrouwbare opvang voor hun kinderen.

Wat is het doel van de Wet kinderopvang?

De Wet kinderopvang heeft als doel om een gezonde ontwikkeling van kinderen te bevorderen, ouders in staat te stellen om werk en zorg te combineren, en ervoor te zorgen dat kinderopvangvoorzieningen voldoen aan vastgestelde eisen op het gebied van pedagogische kwaliteit, hygiëne, veiligheid en professionaliteit.

Hoe werkt de Wet kinderopvang?

Ouders hebben de verantwoordelijkheid om hun kinderen naar gecertificeerde opvanglocaties te brengen. Deze locaties zijn geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Als dit het geval is, kunnen ze aanspraak maken op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvangtoeslag

Mochten ze hier inderdaad recht op hebben, dan vergoedt de staat een deel van de opvangkosten die gemaakt worden. Hierdoor is het voor elk gezin mogelijk om opvang voor de kinderen te regelen. Hoeveel kinderopvangtoeslag een gezin dan krijgt, is afhankelijk van de financiële situatie van het gezin en de benodigde opvang.

Kwaliteit van opvang

Om de kwaliteit van kinderopvang te kunnen waarborgen onder de Wet kinderopvang, zijn er een aantal meetbare eisen vastgesteld. De volgende kwaliteitseisen zijn van belang:

  • Er zijn werkbare regels en plannen opgesteld om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen;

  • De aanwezige begeleiders in het bezit zijn van een geldig diploma, VOG en EHBO-certificaat ;

  • De opvanglocatie moet voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen;

  • De ruimte waar de kinderen worden opgevangen moet groot genoeg zijn;

  • Het pedagogisch beleid is van goede kwaliteit;

  • Het aantal beroepskrachten past bij de grootte van de groep en de leeftijd van de kinderen.

Als dit inderdaad allemaal in orde is zal de opvang opgenomen worden in het Landelijk Register Kinderopvang.

Controle op kwaliteit kinderopvang

In verband met de Wet kinderopvang worden opvanglocaties voor kinderen ook gecontrolleerd op kwaliteit. Jaarlijks komt de GGD, in opdracht van de gemeente, onaangekondigd langs om te controleren of de opvanglocatie nog steeds voldoet aan de eisen. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat je kind op de juiste manier wordt opgevangen als je kiest voor bijvoorbeeld een gecertificeerde gastouder.

Hoe kan ik als ouder de kwaliteit van de kinderopvang checken?

Vraag als ouder altijd naar het registratienummer van het Landelijk Register Kinderopvang. Dit registratienummer kun je vaak ook op de website van de kinderopvang vinden. Met dit nummer kun je het LRK online raadplegen en de inspectierapporten van de specifieke kinderopvang inzien.

Gratis aanmelden