Wat is de Wet Kinderopvang?

De Wet Kinderopvang (2004) bepaalt dat zowel ouders, werkgevers én de overheid gezamenlijk de verantwoording dragen voor de kosten van kinderopvang. De wet regelt daarbij ook de eisen die staan voor de kwaliteit van deze opvang, zodat er een beter vorm van toezicht mogelijk is en elk kind verzekerd is van kwalitatief goede opvang.

Hoe werkt dit?

Dit klinkt natuurlijk heel mooi, maar hoe werkt dat in de praktijk? De verantwoordelijkheid die ouders hebben is om hun kinderen naar gecertificeerde opvanglocaties te brengen. Deze locaties zijn geregistreerd in het LRKP. Als dit het geval is, kunnen ze aanspraak maken op kinderopvangtoeslag. Mochten ze hier inderdaad recht op hebben, dan vergoedt de staat een deel van de opvangkosten die gemaakt worden. Hierdoor is het voor elk gezin mogelijk om opvang voor de kinderen te regelen. Hoeveel kinderopvangtoeslag een gezin dan krijgt is afhankelijk van de financiële situatie van het gezin en de benodigde opvang.

Kwaliteit van opvang

Om de kwaliteit van kinderopvang te kunnen waarborgen, zijn er een aantal meetbare eisen vastgesteld. Zo moeten er goed werkbare regels en plannen opgesteld zijn om de veiligheid en gezondheid van de kinderen te waarborgen. Daarbij moeten de aanwezige begeleiders in het bezit zijn van een geldig diploma, VOG en EHBO certificaat en de opvanglocatie moet voldoen aan de vastgestelde kwaliteitseisen. Als dit inderdaad allemaal in orde wordt bevonden, zal de opvang opgenomen worden in het LRKP. Jaarlijks komt de GGD langs om te controleren of de opvanglocatie nog steeds voldoet aan de eisen. Hierdoor kun je er zeker van zijn dat je kind op de juiste manier wordt opgevangen als je kiest voor bijvoorbeeld een gecertificeerde gastouder. Vraag altijd naar het LRKP-nummer.

Wil je een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen? Regel dit snel en eenvoudig via Oppasland. 

 

Gratis aanmelden