Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)

Wat is het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)?

Als iemand een kinderdagverblijf, gastouderbureau of een gastouderopvang wil beginnen is een inschrijving in het Landelijk Register Kinderopvang verplicht. Op die manier probeert de GGD in kaart te brengen waar en wie kinderen allemaal opvangt en waar dit plaatsvindt, zodat de veiligheid gegarandeerd kan worden. De GGD voert jaarlijks strenge controles uit op basis van deze informatie.

Registreren bij LRKP

Het inschrijven bij het LRKP bestaat uit twee delen. Het eerste deel is om te kijken of het kinderdagverblijf of het gastouderbureau al het papierwerk op orde heeft. Zo kijken ze of:

 • De gastouders, kinderleidsters en bezoekers gekoppeld zijn aan de organisatie in het personenregister kinderopvang.
 • Iedereen die werkzaam is ouder is dan 18 jaar
 • Elke gastouder geregistreerd staat bij een gastouderbureau
 • Geen van de gastouders uit het ouderschap ontheven is of onder toezicht staat
 • Elke gastouder een geldig diploma heeft
 • Elke gastouder in het bezit is van een kinder-EHBO certificaat
 • De opvang op het woonadres van de gastouder of de ouders plaatsvindt
 • De gastouder niet inwoont bij de ouders of andersom

Zodra dit onderdeel in orde is bevonden, kan het volgende onderdeel van start gaan. Dat onderdeel is een toetsing van de kwaliteit van de opvang op locatie. Ook hier controleert de GGD de bovenstaande onderdelen. Daarbij is het ook van belang dat de gastouder:

 • Nederlands spreekt
 • Telefonisch bereikbaar is
 • Niet rookt in de woning
 • Genoeg rookmelders heeft
 • Genoeg slaapplekken heeft
 • Een achterwacht heeft

Op basis van deze enkele andere onderdelen maakt de GGD een inspectierapport waarna de gemeente de opvang opneemt of verwijderd uit het LRKP. Deze controles worden jaarlijks uitgevoerd en ze worden niet vooraf aangekondigd. Op die manier proberen ze te voorkomen dat het gastouderbureau en de opvang zich voorbereid op de controle en het een representatief beeld geeft van de werkelijke gang van zaken.

LRKP nummer vinden (voor ouders)

Elke kinder- en gastouderopvang heeft een eigen uniek LRKP-nummer. Dit nummer is van belang voor de ouders, omdat ze hiermee kinderopvangtoeslag kunnen aanvragen. Het LRKP-nummer van elke opvang is vaak te vinden op de website van de opvang. Mocht dit niet het geval zijn, dan kun je het nummer opzoeken in het LRKP zelf. Hier kun je het adres van de opvang invullen, om te zien wat er uit de controles van de GGD gekomen is wat het LRKP-nummer is.

Gratis aanmelden