Wat doet de GGD?

De GGD, ook wel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst genoemd, is een gemeentelijke dienst die zich inzet om burgers van alle leeftijden te ondersteunen op basis van gezondheid. Dit kan geestelijk zijn, maar ook lichamelijk en preventief. Nederland kent 25 GGD regio’s, met elk een eigen GGD. Sommige wat grotere provincies zijn opgedeeld, zodat iedereen altijd terecht kan bij de GGD.

Taken GGD

De taken van de GGD zijn heel breed. In de wet is vastgelegd dat de GGD zich in ieder geval moet inzetten voor:

  • Jeugdgezondheidszorg
  • Bevolkingsonderzoeken
  • Epidemiologie
  • Gezondheidsvoorlichting
  • Infectieziektebestrijding
  • Geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR)

Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen dat de GGD zich ook inzet om reizigers te vaccineren en om medische opvang voor asielzoekers te organiseren. Deze taken zijn afhankelijk van de behoefte van de gemeente waar de GGD van die regio zich bevindt.

Jeugdzorg GGD

Jeugdzorg is een belangrijk onderdeel van de GGD. Al voordat het kind geboren wordt, kunnen wensouders zich melden bij de GGD. De GGD helpt deze ouders dan om zich goed voor te bereiden op de zwangerschap en het ouderschap. Een goede voorbereiding is immers het halve werk. Zodra het kind geboren is, zal de jeugdgezondheidszorg een uitnodiging sturen voor de hielprik en een gehoorscreening. Ook zal er een jeugdverpleegkundige een huisbezoek brengen om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden. Als je kind tussen de 4 en 12 jaar oud zul je informatie ontvangen over onderzoeken die op school plaatsvinden en zodra het kind de leeftijd van 9 jaar bereikt, zal je een uitnodiging ontvangen voor de DTP en BMR vaccinatie. 12-jarige meisjes krijgen op hun beurt een uitnodiging om het HPV vaccin te krijgen.

Vraagbaak

Als je als ouder vragen hebt over het ouderschap of de gezondheid van je kind, kun je met die vragen terecht bij het consultatiebureau van de GGD in jouw regio. Het consultatiebureau zal je vragen beantwoorden en samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn, zodat je er niet alleen voor staat.

Gratis aanmelden