Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD)

De GGD, ook wel de Gemeentelijke Gezondheidsdienst genoemd, is een gemeentelijke dienst die zich inzet om de hele Nederlandse bevolking te ondersteunen op basis van gezondheid. Dit kan geestelijk zijn, maar ook lichamelijk of preventief.

Publieke gezondheidszorg

Nederland kent 25 GGD-regio’s, met elk een eigen instelling. Bij publieke gezondheidszorg kunnen alle inwoners terecht wanneer zij zorg nodig hebben. Om deze reden zijn sommige grotere provincies opgedeeld in meerdere instellingen. Dagelijks werken er meer dan twaalfduizend artsen, verpleegkundigen, onderzoekers en beleidsmakers bij de GGD.

Taken

De taken van de GGD zijn heel breed. In principe zetten ze zich in voor de publieke gezondheid: de gezondheid van ons allemaal. Ze zijn er voor mensen die kiezen voor een gezonde levensstijl, maar ook voor mensen die hulp willen om gezonder te kunnen leven. De publieke gezondheidszorg zet zich in om de Nederlanders te beschermen tegen risico's waarop mensen geen of onvoldoende invloed hebben.

In de wet is vastgelegd dat de GGD zich in ieder geval moet inzetten voor:

  • Jeugdgezondheidszorg;
  • Bevolkingsonderzoeken;
  • Epidemiologie;
  • Gezondheidsvoorlichting;
  • Infectieziektebestrijding;
  • Geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR).

De organisatie doet dit door bijvoorbeeld vaccinatieprogramma's, gezondheidscampagnes en grootschalige bevolkingsonderzoeken op te zetten. Ook hanteert de GGD onzichtbare inzet gericht op veiligheid, om calamiteiten te voorkomen.

Daarnaast kan de gemeente ervoor kiezen dat de GGD zich ook inzet om reizigers te vaccineren en om medische opvang voor asielzoekers te organiseren. Deze taken zijn afhankelijk van de behoefte van de gemeente waar de GGD van die regio zich bevindt.

Jeugdzorg

Jeugdzorg is een belangrijk onderdeel van de GGD. Al voordat de baby geboren wordt, kunnen ouders hulp vragen bij deze instelling. Professionals helpen deze ouders dan om zich goed voor te bereiden op de zwangerschap en het ouderschap. Zodra het kind geboren is, zal de jeugdgezondheidszorg een uitnodiging sturen voor de hielprik en een gehoorscreening.

Ook zal er een jeugdverpleegkundige een huisbezoek brengen om voorlichting te geven en vragen te beantwoorden. Als je kind tussen de vier en twaalf jaar oud is, zul je informatie ontvangen over onderzoeken die op school plaatsvinden. Zodra het kind de leeftijd van negen jaar bereikt, ontvang je een uitnodiging voor de DTP en BMR-vaccinatie. Twaalfjarige meisjes krijgen op hun beurt een uitnodiging om het HPV-vaccin te krijgen.

Vraagbaak

Als je als ouder vragen of extra hulp nodig hebt over het ouderschap of de gezondheid van je kind, kun je met die vragen terecht bij het consultatiebureau van de GGD in jouw regio. Het consultatiebureau zal je vragen beantwoorden en samen met jou kijken wat de mogelijkheden zijn, zodat je er niet alleen voor staat.

Gratis aanmelden