Kinderdagverblijf

Een kinderdagverblijf is een voorziening die ouders kan ondersteunen bij het opvangen van hun kinderen. Het wordt daarom ook wel Buitenschoolse Opvang (BSO) genoemd. Op een kinderdagverblijf verblijven kinderen in de leeftijdscategorie nul tot vier jaar.

Overbruggingsperiode

Kinderen gaan naar een kinderdagverblijf in de overbruggingsperiode tussen de geboorte van een kind en het moment waarop hij of zij naar de basisschool gaat. Hoe vaak een kind naar de opvang gaat is afhankelijk van het werkschema van de ouders.

Werkende ouders

Als beide ouders fulltime werken en opa en oma geen vaste oppasdag hebben, zal het kind er hoogstwaarschijnlijk vijf dagen per week naartoe gaan. Het is daarom ook van belang dat je de juiste opvang voor je kind kiest en weet wat de verschillen zijn.

Voordelen van een kinderdagverblijf

Kinderdagverblijven bieden een gestructureerde en professionele omgeving waar kinderen verschillende sociale vaardigheden kunnen ontwikkelen.

  • Professioneel personeel en pedagogische programma's bevorderen de ontwikkeling van het kind.
  • Kinderen leren samen spelen, delen en communiceren met leeftijdsgenootjes.

Nadelen van een kinderdagverblijf

Ondanks de vele voordelen, zijn er ook enkele nadelen verbonden aan kinderdagverblijven:

  • Grote groepen kunnen overweldigend zijn voor sommige kinderen, wat minder individuele aandacht betekent.
  • Openingstijden kunnen beperkend zijn voor ouders met onregelmatige werktijden.

Openingstijden kinderdagverblijf

De openingstijden verschillen per opvang. Het is maar net wat om wat voor opvang het gaat. In veruit de meeste gevallen zijn kinderdagverblijven van zeven uur ’s ochtends tot half zeven ’s avonds geopend. Op deze manier hebben ouders die naar en van werk gaan genoeg tijd om hun kinderen op te halen.

Kinderdagverblijf avond en nacht

Voor mensen die avond- en nachtdiensten draaien, kan het soms fijn zijn om ook nachtoppas te hebben. Sommige opvanglocaties bieden deze mogelijkheid. Het kind eet dan op de opvang en kan slapen tot de ouders hem of haar weer komen halen.

Gebonden aan openingstijden

Zo is er een geschikte opvang voor elke ouder te vinden. Je bent als ouder wel gebonden aan de openingstijden van het kinderdagverblijf. Bij een gastouderopvang zijn deze mogelijkheden wat flexibeler. Je kind draait dan mee in het gezin van de gastouder, waardoor het niet erg is als je eens wat later terugkomt van je werk. In overleg is daar veel in mogelijk.

Wat kost de kinderopvang?

Wat betreft de kosten voor ouders, variëren deze afhankelijk van de regio, het aantal dagen en uren opvang, de leeftijd van het kind en eventuele extra services zoals maaltijden en luiers. Het is raadzaam om specifieke informatie over salarissen en kosten bij kinderdagverblijven in jouw regio op te vragen voor een nauwkeuriger beeld.

Groepsindeling kinderdagverblijven

Hoe groot de groepen op het kinderdagverblijf zijn, is afhankelijk van de leeftijden van de aanwezige kinderen. Sinds januari 2019 zijn de regels aangescherpt en is er een maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerker ingesteld. Als je kind in een horizontale groep zit betekent dit dat hij in een groep zit met andere kinderen van dezelfde leeftijd.

De groepsgrootte moet dan als volgt zijn:

 Leeftijd van de kinderen

 Maximum aantal kinderen per leidster

 0-1 jaar

 3 kinderen

 1-2 jaar

 5 kinderen

 2-3 jaar

 6 kinderen

 3-4 jaar

 8 kinderen

Verticale groepen

Bij verticale groepen mogen de groepen maximaal zestien kinderen tellen waarbij vier kinderleidsters nodig zijn. In dit soort groepen zitten kinderen van nul tot vier jaar oud. Je kind zal hierdoor altijd in dezelfde groep zitten. Er is wel een richtlijn voor de indeling. Zo mogen er maximaal acht kinderen van nul tot één jaar in dezelfde groep zitten.

Wetten en regels kinderopvang

Net als bij een gastouderopvang, is ook het kinderdagverblijf gebonden aan regels. Zo moet elke opvang zich houden aan de regels die staan in de Wet Kinderopvang en aan de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze regels zijn ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind kan genieten van kwalitatief goede opvang.

Kinderopvang en kinderopvangtoeslag

Daarbij moet een kinderdagverblijf ook worden opgenomen in het LRKP en zal deze dus ook jaarlijks gecontroleerd worden door de GGD. Doordat de opvang hieraan moet voldoen, hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag. Dit is bij een particuliere oppas niet het geval. 

Wat kun je verdienen op een kinderdagverblijf?

Het inkomen dat je kunt verdienen bij een kinderdagverblijf varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals je functie, ervaringsniveau en het beleid van het kinderdagverblijf. Over het algemeen liggen de salarissen voor medewerkers bij kinderdagverblijven in lijn met de cao Kinderopvang.

Verschil tussen gastouderopvang en kinderdagverblijf

Veel ouders vragen zich af wat het verschil is tussen een kinderdagverblijf en een gastouderopvang. Het grootste verschil is dat gastouders maximaal zes kinderen mogen opvangen en de groepen hierdoor wat kleiner zijn. Dit kan een kind een goed gevoel geven, omdat er dan meer aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind zelf.

Locatie

Een ander verschil is de locatie. Waar een opvang vaak een zelfstandige locatie betreft, vindt de opvang bij een gastouderopvang vaak plaats in het huis van de gastouder zelf. Het op te vangen kind draait dan gewoon mee in het gezin, waardoor het niet voelt als kinderopvang.

Huiselijke sfeer

De kinderen zien dan altijd hetzelfde gezicht en hoeven niet steeds te wennen aan nieuwe leidsters. Sommige gezinnen vinden dit prettig en anderen hebben liever een kinderdagverblijf. Het is maar net wat je zelf prettiger vindt. Kies dus voor de opvangvorm die jij zelf al prettig ervaart.

Gratis aanmelden