Wat is een kinderdagverblijf?

Een kinderdagverblijf is een voorziening die ouders kan ondersteunen met het opvangen van hun kinderen. Het wordt daarom ook wel buitenschoolse opvang genoemd. Op een kinderdagverblijf verblijven kinderen in de leeftijdscategorie nul tot vier jaar. Het is de overbruggingsperiode tussen de geboorte van het kind en voordat ze naar de basisschool gaan. Hoe vaak een kind naar de opvang gaat is volledig afhankelijk van het werkschema van de ouders. Als ze allebei fulltime werken en opa en oma geen vaste oppasdag hebben, zal het kind er hoogstwaarschijnlijk vijf dagen per week te vinden zijn. Het is daarom ook van belang dat je de juiste opvang voor je kind kiest en weet wat de verschillen zijn.

Openingstijden kinderdagverblijf

De openingstijden verschillen per opvang. Het is maar net wat voor opvang zij bieden. In veruit de meeste gevallen zijn kinderdagverblijven van zeven uur ’s ochtends tot half zeven ’s avonds geopend. Op die manier hebben ouders die naar en van werk gaan genoeg tijd om hun kinderen op te halen. Voor mensen die avond- en nachtdiensten draaien, kan het soms fijn zijn om ook nachtoppas te hebben. Sommige opvanglocaties bieden deze mogelijkheid. Het kind eet dan op de opvang en kan slapen tot de ouders hem of haar weer komen halen. Op die manier is er geschikte opvang voor elke ouder te vinden. Je bent als ouder wel gebonden aan de openingstijden van het kinderdagverblijf. Bij een gastouderopvang zijn deze mogelijkheden wat flexibeler. Je kind draait dan mee in het gezin van de gastouder, waardoor het niet erg is als je eens wat later terugkomt van je werk. In overleg is daar heel veel mogelijk.

Groepsindeling kinderdagverblijven

Hoe groot de groepen op het kinderdagverblijf zijn, is afhankelijk van de leeftijden van de aanwezige kinderen. Sinds januari 2019 zijn de regels aangescherpt en is er een maximaal aantal kinderen per pedagogisch medewerkers ingesteld. Als je kind in een horizontale groep zit betekent dit dat hij in een groep zit met andere kinderen van dezelfde leeftijd. De groepsgrootte moet dan als volgt zijn:

Leeftijd van de kinderen

Maximum aantal kinderen per leidster

0-1 jaar

3 kinderen

1-2 jaar

5 kinderen

2-3 jaar

6 kinderen

3-4 jaar

8 kinderen

Verticale groepen

Bij verticale groepen mogen de groepen maximaal 16 kinderen tellen waarbij 4 kinderleidsters nodig zijn. In dit soort groepen zitten kinderen van 0 tot 4 jaar oud. Je kind zal hierdoor altijd in dezelfde groep zitten. Er is wel een richtlijn voor de indeling. Zo mogen er maximaal 8 kinderen van 0 tot 1 jaar in dezelfde groep zitten.

Wetten en regels kinderopvang

Net als bij een gastouderopvang, is ook het kinderdagverblijf gebonden aan regels. Zo moet elke opvang zich houden aan de regels die staan in de Wet Kinderopvang en aan de Beleidsregels Kwaliteit Kinderopvang en Peuterspeelzalen. Deze regels zijn ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat elk kind kan genieten van kwalitatief goede opvang. Daarbij moet een kinderdagverblijf ook worden opgenomen in het LRKP en zal deze dus ook jaarlijks gecontroleerd worden door de GGD. Doordat de opvang hieraan moet voldoen, hebben ouders recht op kinderopvangtoeslag. Dit is bij een particuliere oppas niet het geval. 

Verschil tussen gastouderopvang en kinderdagverblijf

Veel ouders vragen zich af wat het verschil is tussen een kinderdagverblijf en een gastouderopvang. Het grootste verschil is dat gastouders maximaal zes kinderen mogen opvangen en de groepen hierdoor wat kleiner zijn. Dit kan een kind een goed gevoel geven, omdat er dan meer aandacht kan zijn voor de ontwikkeling van het kind zelf.

Een ander verschil is de locatie. Waar een opvang vaak een zelfstandige locatie betreft, vindt de opvang bij een gastouderopvang vaak plaats in het huis van de gastouder zelf. Het op te vangen kind draait dan gewoon mee in het gezin, waardoor het niet voelt als kinderopvang. De kinderen zien daarbij altijd hetzelfde gezicht en hoeven niet steeds te wennen aan nieuwe leidsters. Sommige gezinnen vinden dit prettig en anderen hebben liever een kinderdagverblijf. Het is maar net wat je zelf prettiger vindt. Kies dus voor de opvangvorm die jij zelf al prettig ervaart.

Gratis aanmelden