Verklaring Omtrent Gedrag

Als ouder of oppasser heb je vast wel eens gehoord van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Maar wat is dit precies en waarom is het belangrijk? In deze tekst leggen we uit wat een VOG is, hoe je een VOG aanvraagt en waarom een VOG belangrijk is voor ouders en oppassers.

Wat is een Verklaring Omtrent Gedrag?

Een VOG is een document waarin wordt verklaard dat het gedrag van een persoon geen belemmering vormt voor het vervullen van een specifieke functie of taak. Het is een verklaring die aantoont dat iemand geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de betreffende functie of taak.

Een VOG wordt afgegeven door screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Hoe kan een VOG verkregen worden?

Als ouder kun je ervoor kiezen om een VOG aan te vragen voor een oppas. Oppassers kunnen ook zelf een VOG aanvragen om aan te tonen dat zij betrouwbaar zijn. Het aanvragen van een VOG kan zowel online als via een fysiek aanvraagformulier.

De aanvrager moet persoonlijke gegevens verstrekken en aangeven voor welke functie of taak de VOG nodig is. Vervolgens wordt er een achtergrondonderzoek uitgevoerd waarbij wordt gekeken naar relevante strafbare feiten in het verleden. Als uit dit onderzoek blijkt dat er geen bezwaren zijn, wordt de VOG afgegeven.

Waarom is een VOG belangrijk?

Een VOG is belangrijk omdat het ouders en oppassers een extra zekerheid biedt met betrekking tot veiligheid. Als ouder wil je natuurlijk dat je kinderen worden verzorgd door iemand die betrouwbaar is en geen risico vormt.

Door het vragen van een VOG kun je als ouder een extra stap zetten in het waarborgen van de veiligheid van je kinderen. Het toont aan dat de oppasser geen strafbare feiten heeft gepleegd die relevant zijn voor de oppasfunctie.

Vertrouwen en gemoedsrust

Door te kiezen voor een oppasser met een VOG kun je als ouder vertrouwen opbouwen en gemoedsrust ervaren. Het geeft je de zekerheid dat de oppasser is gescreend en voldoet aan bepaalde integriteitseisen. Het is een extra garantie dat je kinderen in goede handen zijn.

Hoe controleer je een VOG?

Als ouder kun je de echtheid van een VOG controleren door het document te vergelijken met een geldig identiteitsbewijs van de oppasser. De naam en geboortedatum op beide documenten moeten overeenkomen. Daarnaast kun je ook het VOG-nummer controleren via de website van Justis om te verifiëren dat de VOG geldig is.

Gratis aanmelden