Regeling Dienstverlening aan Huis

Iemand die geld krijgt voor arbeid voor een ander is een werknemer. De werkverschaffende partij is de werkgever. De administratie bijhouden en belasting betalen over elke keer dat de oppas op je kinderen past, kan lastig zijn. Daarom bedacht de overheid de Regeling Dienstverlening aan Huis. Hoe die regeling precies werkt leggen we graag uit.

Voorwaarden Regeling Dienstverlening aan Huis

Uiteraard valt niet iedereen onder de Regeling Dienstverlening aan Huis. Zo is het wel van belang dat je aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De hulp mag niet meer dan drie dagen per week bij jou werken (hoeveelheid uren maakt niet uit. Wanneer je één uur per dag werkt, geldt dat dus als één gewerkte dag);

 • De klusjes vinden plaats in en om het huis (je mag met oppassen wel naar de speeltuin);

 • Hulp en hulpbieder moeten allebei particulier zijn. Je mag het niet door een bedrijfje laten uitvoeren.

Niet voldoen aan de voorwaarden

Wanneer je niet aan alle voorwaarden Regeling Dienstverlening aan Huis doet, ben je waarschijnlijk in loondienst. Je opdrachtgever is dan verplicht om loonbelasting, de premie volksverzekeringen en premies werknemersverzekeringen in te houden. Ook moet de opdrachtgever de werkgeversheffing Zorgverzekeringswet voor je betalen.

Wel voldoen aan de voorwaarden

Wanneer je wel aan de voorwaarden Regeling Dienstverlening aan huis valt, betekent het dus dat je niet in loondienst werkt. Wel kun je het beste afspraken vastleggen in een contract. Je mag voor meerdere opdrachtgevers werken zolang je maar bij elke opdrachtgever afzonderlijk voldoet aan de eerdergenoemde voorwaarden.

De werkgever betaalt je het wettelijk minimumloon voor je werk, en 8% daarvan vakantiegeld. Het is van belang dat je werkgever een gezonde werkomgeving voor je creëert. Omdat er bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst bij de Regeling Dienstverlening aan Huis geen sprake is van een echte arbeidsovereenkomst, zijn overige bepalingen hiervan niet van toepassing.

Hoe werkt de Regeling Dienstverlening aan Huis?

Je werkgever betaalt geen loonbelasting en premies werknemersverzekeringen. Dit betekent dat je ook niet verzekerd bent voor de Ziektewet, Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en de Werkloosheidswet (WW). Bovendien kun je zonder ontslagvergunning worden ontslagen.

Hierbij moet je werkgever wel de afgesproken opzegtermijn hanteren, dit is minstens één maand, en hij moet een geldige reden hebben voor het ontslag. Wanneer je ziek bent, mag je werkgever je niet meteen ontslaan. Dit mag pas na twee jaar ziekte.

Als je je nu afvraagt welke klusjes wel onder deze regeling vallen en welke niet, hebben we een handig lijstje voor je gemaakt. Deze klusjes zijn bijvoorbeeld:

 • Huishoudelijk werk;

 • Schoonmaken;

 • Zorg via het PGB;

 • Kinderoppas (geldt niet voor Gastouder aan Huis);

 • Dierenoppas;

 • Klussen in de tuin of in het huis;

 • Hulp met boodschappen;

 • Verlenen van zorg (bijvoorbeeld via persoonsgebonden budget).

Belastingdienst

Uiteraard is één partij wel gebonden aan het betalen van de belasting. Degene die hulp biedt en hiervoor betaald wordt, zal aangifte moeten doen bij de belasting. Deze inkomsten zijn namelijk bruto bedragen.

Het is van belang dat, in dit geval de oppas, dit aangeeft in de belastingaangifte. Er moet wel inkomstenbelasting worden betaald over het verrichte werk. De oppas kan ervoor kiezen om dit niet te doen, maar loopt dan wel het risico op een hele hoge boete van de belastingdienst. Belastingvrij werken is namelijk zwartwerken en dat is verboden.

Gratis aanmelden