Peuterspeelzaal

Door de vele vormen van kinderopvang, is het als ouder soms best lastig om te bepalen welke opvangvorm voor je kind geschikt is; de kinderopvang, de gastouderopvang of de peuterspeelzaal. Het is niet altijd even duidelijk wat een peuterspeelzaal precies is en welke voordelen deze voorschoolse educatie heeft voor de ontwikkeling van jonge kinderen.

Waarom kiezen voor een peuterspeelzaal?

Je kunt ervoor kiezen om je kind tot het vierde levensjaar naar de kinderopvang te sturen of naar de gastouderopvang. Daarbij is er nog een andere optie die veel ouders vergeten, namelijk: de peuterspeelzaal.

Vroegschoolse educatie

Je kunt een peuterspeelzaal zien als een vroegschoolse educatie voor de basisschool. Peuters kunnen vanaf hun tweede levensjaar bij de peuterspeelzaal terecht om te wennen aan het samen spelen met kinderen van dezelfde leeftijd en activiteiten te doen die in lijn liggen met de basisschool.

Pedagogisch beleidsplan

Je kind zal in een groep komen met ongeveer vijftien kinderen en twee peuterleidsters die werken volgens een pedagogisch beleidsplan. Je weet zo altijd dat je kind in goede handen is. Je kind gaat vaak niet zo lang naar de peuterspeelzaal. Vaak gaat het om een aantal dagdelen per week, vaak twee ochtenden.

Kinderen aan het spelen in een peuterspeelzaal

Voorbereiding op de basisschool

De peuterspeelzaal is een goede voorbereiding voor de basisschool. In sommige gevallen kun je dit uitbreiden. Doordat je kind in groepen leert functioneren, onder toezicht van pedagogisch beleid, wordt de overgang van de peuterspeelzaal naar de basisschool minder lastig.

Ontwikkeling van vaardigheden

Ook is een peuterspeelzaal goed voor taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en sociale vaardigheden. Zo leren ze woordjes, een pen vasthouden voor de motoriek en omgaan met leeftijdsgenootjes.

Wat leer je op een peuterspeelzaal?

Wanneer je peuter naar de peuterspeelzaal gaat, leert het vaak veel (sociale) vaardigheden. Zo wordt er aandacht besteed aan allerlei activiteiten zoals:

  • luisteren;

  • samen spelen;

  • op je beurt wachten;

  • op je plaats blijven zitten;

  • delen;

  • opkomen voor zichzelf.

Je peuter maakt een enorme sociaal-emotionele ontwikkeling door. Ook worden er creatieve activiteiten uitgevoerd: er veel gespeeld en geknutseld op de peuterspeelzaal. Er worden puzzels gemaakt, gelezen, gezongen en op veel peuterspeelzalen wordt gezamenlijk fruit gegeten. Die korte tijd dat je peuter op de peuterspeelzaal doorbrengt, leert hij of zij enorm veel.

Vanaf welke leeftijd naar de peuterspeelzaal?

Je kunt je kind vanaf twee jaar naar de peuterspeelzaal sturen. Hou er wel rekening mee dat veel peuterspeelzalen een wachtlijst hebben. Inschrijven kan bij de meeste peuterspeelzalen al vanaf één jaar.

Schrijf je kind op tijd in

Het kan daarom raadzaam zijn om je kind al op anderhalfjarige leeftijd in te schrijven, zodat hij of zij gelijk na de tweede verjaardag kan beginnen bij de peuterspeelzaal en de vroegschoolse educatieve ontwikkeling.

Verschil tussen kinderdagverblijf en peuterspeelzaal

Het grote verschil tussen het kinderdagverblijf en de peuterspeelzaal zijn de tijden van opvang. Bij een kinderdagverblijf kun je je kinderen vaak van ’s ochtends vroeg tot ’s ochtends laat brengen en ophalen. Bij een peuterspeelzaal zijn dit maar enkele uren in de ochtend of enkele uren in de avond. Het is daarom vaak een aanvulling op de huidige opvang en het kan voor de ouders best een uitdaging zijn om de kinderen op tijd te brengen en op te halen bij de peuterspeelzaal.

Kwaliteitseisen peuterspeelzaal

Sinds 1 januari 2018 is het verschil tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf kleiner geworden. De peuterspeelzaal valt nu ook onder dezelfde kwaliteitseisen, waardoor ouders recht hebben op kinderopvangtoeslag.

Kinderopvang

Daarbij geldt echter ook dat het voor kinderen die al vaak naar de kinderopvang gaan het minder interessant is om ook naar de peuterspeelzaal te gaan. Het heeft dan niet altijd een grote meerwaarde, omdat ze bij het kinderdagverblijf ook spelen met leeftijdsgenootjes. Elke peuterspeelzaal moet ingeschreven staan bij het Landelijk Register Kinderopvang.

Wat kost de peuterspeelzaal?

De kosten van een peuterspeelzaal variëren per locatie. Het is daarom belangrijk dat je jezelf goed informeert wanneer je je kind naar een peuterspeelzaal wilt sturen. Kijk ook of je recht hebt op kinderopvangtoeslag op basis van je inkomen. Dit kan je maandelijks veel geld schelen en is dus belangrijk bij het maken van de keuze.

Gratis aanmelden