Personenregister Kinderopvang

Het Personenregister Kinderopvang is in het leven geroepen om het gemakkelijker te maken om iedereen die werkt in de kinderopvang continu te screenen. De medewerkers van het personenregister worden namelijk continue gescreend op strafbare feiten door de overheid.

Medewerkers van de kinderopvang

Bij medewerkers van de kinderopvang kan het gaan om gastouders, kinderleidsters, uitzendkrachten, administratief personeel, tijdelijke medewerkers, vrijwilligers en ook stagiairs. Iedereen die structureel aanwezig (meer dan een half uur per drie maanden) is bij de kinderopvang dient hier geregistreerd te staan.

Dit geldt dus ook voor schoonmakers en de buurvrouw die elke week eens langskomt. Het is van belang dat al deze mensen ingeschreven staan, zodat ouders zekerheid hebben dat hun kinderen in goede handen zijn en er geen mensen aanwezig zijn die niet met kinderen in aanraking zouden moeten komen.

Inschrijven in het Personenregister Kinderopvang

Je kunt je alleen inschrijven in het personenregister als je in het bezit bent van een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG genoemd. Deze VOG mag niet ouder zijn dan twee maanden.

Via het register kan degene die zich wil inschrijven een koppelverzoek sturen naar de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau waar diegene vaak aanwezig is. Zodra je nieuwe werkgever de koppeling maakt is het inschrijven in het Personenregister Kinderopvang compleet en mag de inschrijver werken in de opvang.

Als je werkt bij meerdere organisaties moet je je met al deze organisaties koppelen.

Voordelen Personenregister Kinderopvang

Sinds 2018 is er een continue screening verplicht voor iedereen die in de kinderopvang werkt. Dit wordt door het personenregister een stuk makkelijker. Elke dag wordt door de overheid gecontroleerd of iedereen in de opvang een geldige VOG heeft.

Mocht je in de tussentijd een strafbaar feit begaan dan wordt er een signaal gegeven vanuit DUO naar de GGD. De GGD zal dit doorgeven aan de kinderopvangorganisaties of het gastouderbureau. De VOG van diegene is dan niet langer geldig en er is een nieuwe, geldige VOG nodig. Deze moet opnieuw aangevraagd worden.

Tot die verklaring binnen is, mag diegene niet in de kinderopvang werken of aanwezig zijn. Mocht de nieuwe VOG niet verstrekt worden, dan zal de kinderopvangorganisatie of het gastouderbureau passende maatregelen moeten nemen.

Op deze manier wordt de veiligheid in de kinderopvang vergroot en kun je er als ouder zeker van zijn dat je kind op een fijne en veilige locatie wordt opgevangen met mensen die het beste met het kind voor hebben.

Kan iedereen in het register kijken?

Niet iedereen heeft toegang tot het register. De inhoud is vertrouwelijk en wordt alleen gedeeld met:

  • Justis. Deze organisatie regelt de continue screening van de geregistreerde personen;

  • De gekoppelde organisatie. Dit kan een kinderopvangorganisatie of een gastouderbureau zijn;

  • De GGD. Zij gebruiken het registeren om bij controle te controleren of iedereen die structureel aanwezig is ook inschreven staat in het register;

  • DUO. Deze instantie beheert het register en stuurt de signalen van Justis door naar de GGD.

Let op! Particuliere oppassers hoeven niet ingeschreven te staan in het register en die worden daarom dus ook niet gescreend door DUO, de GGD of Oppasland. Laat hier dus vooral je gevoel spreken.

Gratis aanmelden