Ouderschapsverlof

Ben je vader of moeder geworden? Dan heb je recht op ouderschapsverlof. Dankzij deze regeling kun je na de geboorte van je kind meer tijd doorbrengen met je gezin. Erg fijn, want je wilt natuurlijk niet zijn of haar eerste stapjes missen! Heb je vragen over ouderschapsverlof? Bijvoorbeeld over uitbetaling van het loon, de lengte van je ouderschapsverlof of betaald ouderschapsverlof? Oppasland zocht het voor je uit.

Hoe werkt ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof is een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om na de geboorte van je kind vrije uren op te nemen bij je werkgever. Het is vastgelegd in de Wet Arbeid. Dit is een andere vorm van verlof dan zwangerschapsverlof of vaderschapsverlof (geboorteverlof), die ingaan voor, tijdens en/of kort na de bevalling.

Hoe lang duurt ouderschapsverlof

Ouderschapsverlof kun je over een langere periode opnemen, tot je de achtste verjaardag van je kind. Deze Wet Arbeid is bedoeld om in de maanden of jaren na de geboorte meer tijd door te kunnen brengen met je gezin.

Per augustus 2022 heeft de Eerste Kamer ingestemd met de wet betaald ouderschapsverlof. Dit betekent dat negen weken van het ouderschapsverlof worden betaald. Ouders krijgen dan een UWV-uitkering ter hoogte van 50% van hun maximum dagloon.

Regelgeving rondom ouderschap

In totaal mogen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen. Wanneer er in je cao andere afspraken staan over het ouderschapsverlof, ten voordele van jou, dan geldt deze regeling boven de wettelijke regeling.

Voor ouderschapsverlof opnemen gelden de volgende regels:

  • Ouderschapsverlof geldt voor zowel moeders als vaders;

  • Je kunt één keer verlof opnemen voor ieder kind tot acht jaar;

  • Dat geldt ook voor adoptie-, stief-, en pleegkinderen;

  • Je kunt voor meerdere kinderen tegelijk verlof opnemen;

  • Ouders van een tweeling hebben recht op twee maal ouderschapsverlof;

  • Je kind moet op hetzelfde adres in de Basisregistratie personen (BRP) staan ingeschreven.

Ouderschapsverlof berekenen

De lengte van het ouderschapsverlof kun je eenvoudig berekenen. Je hebt recht op ouderschapsverlof van 26 keer de arbeidsduur per week. Werk je bijvoorbeeld iedere week 24 uur? Dan heb je recht op 24 x 26 = 624 uren aan ouderschapsverlof.

Wanneer je ouderschapsverlof opneemt, bepaal je zelf. Je kunt de uren zo snel mogelijk opmaken, maar bijvoorbeeld ook een jaar lang de helft minder gaan werken. Als je het juist liever verdeelt over een langere periode kan dit natuurlijk ook.

Hoe vraag je ouderschapsverlof aan?

Ouderschapsverlof aanvragen moet schriftelijk (per mail of brief) bij je werkgever. Vaak is dit je leidinggevende of de afdeling personeelszaken. Een werkgever mag dit verzoek niet weigeren. Dit mag alleen in uiterste gevallen als het bedrijf ernstig in de problemen komt door jouw verlof. Dit noemen we zwaarwegend bedrijfsbelang.

Je werkgever moet dan een andere verdeling van de verlofuren met je afspreken. Onthoud wel dat ouderschapsverlof in principe onbetaald verlof is. Je krijgt de eerste negen weken van het ouderschapsverlof sinds augustus 2022 betaald, maar alleen als je deze in het eerste levensjaar van het kind opneemt.Dit geeft gezinnen de tijd om te wennen aan de nieuwe gezinssituatie.

Wat staat er in een ouderschapsverlof?

Verlof dat niet in het eerste jaar is opgenomen kan worden toegevoegd aan de overige zeventien weken onbetaald verlof. Je hebt als werknemer recht op ouderschapsverlof voor elk kind dat bij jou als werknemer woont. Denk hierbij ook aan en adoptiekind, stiefkind of pleegkind.

In je ouderschapsverlofaanvraag moet het volgende staan:

  • De begindatum: wanneer je wilt dat het ouderschapsverlof ingaat;

  • De einddatum: tot wanneer je verlof duurt;

  • De uren: het aantal uren per week dat je vrij wilt nemen;

  • De dagen: op welke dagen je de vrije uren wilt opnemen.

Het aanvragen van ouderschapsverlof bij je werkgever hoeft niet direct na de geboorte, zoals wel geldt bij vaderschapsverlof. Je aanvraag voor ouderschapsverlof dien je wel uiterlijk twee maanden voordat je het wilt opnemen in te leveren. Als je op zoek bent naar een nieuwe baan, kun je verlof aanvragen zodra je een nieuw contract hebt getekend.

Wet Flexibel werken

Naast ouderschapsverlof heb je ook de keuze om gebruik te maken van de Wet Flexibel Werken. Dankzij deze wet kun je bij je werkgever aanvraag doen om flexibel te gaan werken. Dit kan bijvoorbeeld gaan over thuiswerken, je werkplek of je werktijden.

Bekijk ook: Veelgestelde vragen over ouderschapsverlof in 2021

Gratis aanmelden