Wat is de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling?

De Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is een stappenplan die professionals in staat moet stellen om problemen te signaleren en hulp in te schakelen wanneer ze denken dat dit nodig is. De professionals die werken volgens deze meldcode zijn de huisartsen, kinderopvangmedewerkers, leerkrachten, hulpverleners en gastouders. Voor gastouders is het net als bij een kinderdagopvang verplicht om een meldcode te hebben. Hebben ze die niet, dan kan het zijn dat ze afgekeurd worden door de GGD en worden geweigerd in het LRKP.

Wat houdt de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling in?

Het is verplicht dat elke zelfstandig werkende professional of organisatie een eigen meldcode ontwikkelt. Zij kunnen de basismodule hiervoor gebruiken. Daarin staat precies hoe het zou kunnen gaan en hoe de professional kan handelen. De stappen zijn als volgt:

  • In kaart brengen van signalen.
  • Overleggen met een collega. Bij twijfel kun je Veilig Thuis of een arts raadplegen.  
  • Praat met de betrokken personen
  • Weeg het vermoeden van huiselijk geweld en bij twijfel over stappen ondernemen, raadpleeg je Veilig Thuis.
  • Maak een beslissing over hulp of melden.

Voor wie is de meldcode bedoeld?

De meldcode is bedoeld voor iedereen de beroepsmatig werkt in de zorg. Dit kan zijn in de gezondheidszorg, maar ook de kinderopvang. Zij dienen altijd een melding te maken als ze vermoeden dat iemand het slachtoffer is van huiselijk geweld. Op deze manier probeert de overheid de stille slachtoffers toch te helpen. Vaak zijn slachtoffers zelf te bang om te bellen en een melding te maken en op deze manier kunnen ze toch uit een benarde positie bevrijd worden.

Veilig Thuis

De organisatie Veilig Thuis fungeert als advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Als iemand te maken heeft met geweld of misbruik, kan er bij deze instantie een melding gedaan worden waarna er een onderzoek gestart wordt. Dankzij deze instantie hoopt de Rijksoverheid het doel te realiseren dat iedereen een veilige thuissituatie kan hebben in Nederland. Of het hierbij gaat om een baby, peuter, kind, tiener, volwassene of oudere maakt hierbij niets uit. Veilig Thuis is voor iedereen.

Gratis aanmelden