Oppassen op een kleuter

Zodra een kind de leeftijd van 4 jaar bereikt is hij of zij niet langer een peuter maar een kleuter. Hier horen weer andere leermomenten bij, ander speelgoed en andere spelletjes. Als oppas is het natuurlijk van belang dat jij precies weet waar het kind al aan toe is, zodat je de juiste spelletjes kunt spelen en het juiste speelgoed uit de kast pakt.

Ontwikkeling van kleuters

Tijdens de kleutertijd leren kinderen heel veel. Zo leren ze overdag zindelijk te zijn en staan ze open voor instructies van anderen. De peuterpubertijd is grotendeels ten einde en ze zullen dus iets meegaander zijn. Wat nog wel heel sterk aanwezig is, is het woord ‘nee’. Op die manier probeert de kleuter zijn eigen wil duidelijk te maken en je zult dit als oppas dus ook veelvuldig horen. Ook het woord ‘waarom’ is geliefd. Bereid je dus voor op lange uitlegsessies. Sommige kinderen zijn er al aan toe om op een driewieler te fietsen.

Wat te doen als oppas?

Voor de oppas zijn de taken nu anders dan in de baby- en peutertijd. Het kind heeft nu de basisschoolleeftijd bereikt en de kans is groot dat de ouders jou zo af en toe vragen om het kind van school te halen als zij nog aan het werk zijn. Deze tijd staat in het teken van sociale vaardigheden en de motoriek verbeteren. Zo klimmen en kleuteren wat af en ook priegelwerkjes gaan steeds beter. Door veel met vriendjes en vriendinnetjes te spelen leert de kleuter samenwerken, delen, winnen en verliezen. Dit zijn hele belangrijke onderdelen in de ontwikkeling van de peuter. De peuter vindt het nog steeds heel leuk om met de volwassene te spelen en wil vaak ook graag meehelpen.

Samen spelen is belangrijk

Het is heel belangrijk dat er in de kleutertijd veel met het kind gespeeld wordt. Uit Vlaams onderzoek blijkt namelijk dat er een verband is tussen veel spelen en de schoolprestaties van de kinderen. Kinderen waar veel mee gespeeld is in de kleutertijd scoren gemiddeld 18 punten hoger op wiskunde en 23 punten hoger op bètavakken. Het loont dus zeker om veel te spelen met de kinderen en ze spelenderwijs kennis te laten maken met letters en cijfers.

Gratis aanmelden