Wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau is ervoor bedoeld om zowel ouders als gastouders te helpen en te bemiddelen om samen een leuke samenwerking tegemoet te gaan. Zo helpt het gastouderbureau ouders om de geschikte gastouder te vinden en helpt het bureau andersom gastouders weer om geschikt werk te vinden. Deze kleinschalige kinderopvang zorgt voor een huiselijke sfeer voor de kinderen en een flexibele opvang voor de ouders.

Wat doet een gastouderbureau?

Een gastouderbureau helpt gezinnen aan een leuke gastouder en gastouders aan werk. Hierbij kijken ze naar de juiste gastouder die bij het kind past zodat het kind zich kan blijven ontwikkelen, maar daarnaast ook plezier kan maken. Naast het begeleiden voor opvang en werk, heeft het gastouderbureau nog meer taken.

Verantwoordelijkheid voor veiligheid en professionaliteit

Zo moet het bureau ervoor zorgen dat de gastouders werken volgens een pedagogisch beleidsplan en moeten zij deze samen met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen. Het bureau is op deze manier verantwoordelijk voor de veiligheid en professionaliteit van de gastouderopvang.

Verantwoordelijkheden van een gastouderbureau

Daarbij dient het gastouderbureau de volgende verantwoordelijkheden te nemen:

  • Het regelen van betalingen tussen ouders en gastouders;

  • Begeleiding en bemiddeling van de gastouder (onder andere cursussen en opleidingen);

  • Kwaliteit van opvanglocaties waarborgen;

  • Beoordelen of gastouders voldoende kennis bezit;

  • Waarborgen dat de gastouder het maximum aantal kinderen in de opvang niet overschrijdt.

Ook dient het gastouderbureau erop toe te zien dat de gastouder in het bezit is van alle benodigde papieren. Zo moet een gastouder in het bezit zijn van een geldig diploma, behaald na het volgen van een opleiding die gekwalificeerd is door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) en moet hij of zij zijn ingeschreven bij het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Een gastouder is aan het voorlezen aan twee kinderen

Aanvullende eisen

Ook moet de gastouder in het bezit zijn van een geldig kinder EHBO-certificaat en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Mochten deze papieren opnieuw aangevraagd moeten worden, dan is het de taak van het gastbureau om hierbij te bemiddelen.

Inschrijven bij een gastouderbureau

Zodra een ouder zich inschrijft bij een gastouderbureau, zal het bureau op zoek gaan naar de gastouder die bij het gezin past. Door middel van een koppelgesprek worden gastouder en ouder dan aan elkaar voorgesteld. Wanneer de gastouder bij de ouders en het kind past, zal er in samenspraak met de gastouder een contract opgesteld worden.

Wettelijke eisen

Daarnaast is het essentieel om te voldoen aan de wettelijke eisen, zoals het hebben van een pedagogisch beleidsplan en het volgen van een geregistreerde opleiding. Vergeet niet om je gastouders zorgvuldig te screenen, te zorgen voor goede contracten en administratieve procedures op te zetten. Het is tenslotte raadzaam om je ook aan te sluiten bij een brancheorganisatie, zoals de Brancheorganisatie Kinderopvang, voor ondersteuning en het verkrijgen van relevante informatie en training.

Veelgestelde vragen over een gastouderbureau

Meer weten? Hieronder volgt een overzicht van veelgestelde vragen over een gastouderbureau.

Wat staat er in het contract tussen een gastouder en ouder?

In dat contract staan belangrijke afspraken, zoals het wel of niet betalen als het kind ziek wordt en wat er gedaan wordt als de gastouder zelf ziek wordt. Op die manier weet je precies waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan. Ben je op zoek naar een gastouder? Bij Oppasland vind je groot aanbod van oppassers die oppaswerk zoeken en gastouders. Neem gerust contact op met misschien wel je toekomstige oppasser!

Heb ik als ouder recht op kinderopvangtoeslag bij een gastouderbureau?

Let op! Je komt als ouder alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als je gastouder ingeschreven staat bij een gastouderbureau en het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.

Hoe start ik een gastouderbureau?

Om een gastouderbureau te starten zijn er verschillende stappen die je kunt zetten. Begin met het opstellen van een gedetailleerd businessplan waarin je de doelgroep, diensten, concurrentieanalyse en financiële projecties beschrijft. Vervolgens dien je je aan te melden bij de Kamer van Koophandel, een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aan te vragen en een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

Wat betaal je aan een gastouderbureau?

Je betaalt een gastouderbureau meestal een bemiddelingsvergoeding of bureaukosten. Deze kosten dekken de diensten zoals de plaatsing van een geschikte gastouder, administratieve ondersteuning, en het toezicht op de kwaliteit en veiligheid. De exacte kosten kunnen variëren per bureau.

Wat is de taak van een gastouderbureau?

De taak van een gastouderbureau is het koppelen van ouders aan geschikte gastouders, het verzorgen van de administratie en betalingen, het begeleiden en adviseren van gastouders, en het waarborgen van de kwaliteit en veiligheid van de opvang volgens wettelijke eisen.

Wat verdien je als gastouder?

Het inkomen van een gastouder hangt af van het aantal kinderen dat zij opvangt, de tarieven die zij hanteert, en het aantal uren dat ze werkt. Gemiddeld kan een gastouder tussen de €5 en €10 per kind per uur verdienen, afhankelijk van de regio en de afspraken met het gastouderbureau.

Gratis aanmelden