Wat is een gastouderbureau?

Een gastouderbureau is ervoor bedoeld om zowel ouders als gastouders te helpen en te bemiddelen om samen een leuke samenwerking tegemoet te gaan. Zo helpt het gastouderbureau ouders om de geschikte gastouder te vinden en helpt het bureau gastouders weer om geschikt werk te vinden.

Wat doet een gastouderbureau?

Naast het begeleiden naar opvang en werk, heeft het gastouderbureau nog meer taken. Zo moet het bureau ervoor zorgen dat de gastouders werken volgens een pedagogisch beleidsplan en moeten zij deze tezamen met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling opstellen. Het bureau is op deze manier verantwoordelijk voor de veiligheid en professionaliteit van de gastouderopvang. Daarbij dient het gastouderbureau de volgende verantwoordelijkheden te nemen:

  • Het regelen van betalingen tussen ouders en gastouders
  • Begeleiding en bemiddeling van de gastouder (o.a. cursussen en opleidingen)
  • Kwaliteit van opvanglocaties waarborgen
  • Beoordelen of gastouders voldoende kennis bezit
  • Waarborgen dat de gastouder het maximum aantal kinderen in de opvang niet overschrijdt.

Ook dient het gastouderbureau erop toe te zien dat de gastouder in het bezit is van alle benodigde papieren. Zo moet een gastouder in het bezit zijn van een geldig diploma, zoals die beoordeeld zijn door DUO. Ook moet de gastouder in het bezit zijn van een geldig kinder-EHBO certificaat en een Verklaring Omtrent het Gedrag. Mochten deze papieren opnieuw aangevraagd moeten worden, dan is het de taak van het gastbureau om hierbij te bemiddelen.

Heb je geen recente VOG en wil je die graag aanvragen? Via Oppasland kun je de VOG online aanvragen in een paar muisklikken. 

Inschrijven gastouderbureau

Zodra een ouder zich inschrijft bij een gastouderbureau, zal het bureau op zoek gaan naar een gastouder die bij het gezin past. Door middel van een koppelgesprek worden gastouder en ouder dan aan elkaar voorgesteld. Mocht er inderdaad een klik zijn, dan zal er in samenspraak met de gastouder een contract opgesteld worden. In dat contract staan belangrijke afspraken, zoals het wel of niet betalen als het kind ziek wordt en wat er gedaan wordt als de gastouder zelf ziek wordt. Op die manier weet je precies waar je aan toe bent en kom je niet voor verrassingen te staan.

Let op! Je hebt als ouder alleen recht op kinderopvangtoeslag als je gastouder ingeschreven staat bij een gastouderbureau.

Gratis aanmelden