Wat is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)?

De Verklaring Omtrent het Gedrag, ook wel VOG genoemd, is ervoor bedoeld om te voorkomen dat er mensen in bijvoorbeeld de kinderopvang of in de zorg gaan werken die strafbare feiten gepleegd hebben. Je hebt deze VOG nodig om je in te schrijven in het personenregister kinderopvang als gastouder of kinderleidster. Op die manier hopen deze sectoren dat het veiliger wordt in de samenleving en dat belangrijke functies en taken uitgevoerd worden door betrouwbare mensen.

Hoe herken je een geldige Verklaring Omtrent het Gedrag?

Soms proberen mensen bedrijven om de tuin te leiden door een valse VOG te geven. Gelukkig zijn er een aantal kenmerken op de VOG te zien waardoor de echtheid gegarandeerd kan worden. Deze zogeheten echtheidskenmerken zijn:

  • Papier bevat een raster en het Rijkslogo
  • Golvend watermerk
  • Onder een UV-lamp lichten vezels op en een beeldmerk op
  • Onder een UV-lamp verandert het blauwe nummer van kleur
  • Hologram in het papier

Kun je deze elementen niet ontdekken en twijfel je aan de echtheid van de VOG. Neem dan contact op met Justis. Justis is een onderdeel van het openbaar ministerie van Justitie en Veiligheid en is een instantie die de VOG afgeeft. Ook kunnen zij jou meer informatie geven over de geldigheid van de VOG.

Hoe lang is een Verklaring Omtrent het Gedrag geldig?

In principe is een Verklaring Omtrent het Gedrag onbeperkt geldig. Het betreft een momentopname, maar in sommige gevallen kan er kortgeleden iets voorgevallen zijn. Dat is waarom werkgevers vaak om een recente VOG vragen, zodat ze kunnen zien of je strafbare feiten hebt gepleegd. Hoe recent is helemaal aan de werkgever zelf. Zij bepalen of zij vinden dat werknemers een nieuwe VOG aanvragen. Voor sommige functies is het aanvragen van een VOG wettelijk verplicht. Denk bijvoorbeeld aan een leerkracht, taxichauffeur of gastouder.

Hoeveel kost een Verklaring Omtrent het Gedrag geldig?

De kosten voor een VOG verschillen. Het hangt af van waar je de VOG aanvraagt. Dit kun je doen bij de gemeente en via het internet. Als particulier kun je je VOG aanvragen bij het gemeenteloket. Je zult dan twee keer langs dat loket moeten gaan en een bedrag van € 41,35 betalen. Je kunt ook iemand machtigen om voor jou een VOG aan te vragen. Neem hierbij een schriftelijke machtiging mee en een geldig identiteitsbewijs van die persoon. Wanneer een organisatie van je vraagt om een VOG, moet deze organisatie een formulier invullen. Dit aanvraagformulier VOG kun je online downloaden.

Je kunt ook een VOG online aanvragenDit kun je helaas zelf niet regelen via de overheid, maar er zijn gelukkig wel manieren om dit te doen. Bij Oppasland kun je een VOG aanvragen. Onze partner VOGnodig zet dan alle gegevens voor je klaar bij Dienst Justis, zodat zij jouw aanvraag in behandeling kunnen nemen. Het aanvragen VOG moet je via Justis regelen als je niet voorkomt in de Basisregistratie Personen (BRP) of als je geen vaste woon- of verblijfplaats hebt. Voor de service van Oppasland betaal je € 8,00 en Dienst Justis vraagt voor de VOG een bedrag van € 33,85. In totaal betaal je dus een bedrag van € 41,85, en hoef je de deur niet uit!

Wanneer krijg je geen VOG?

De VOG krijg je als uit onderzoek blijkt dat je geen strafbaar feit hebt gepleegd die relevant zijn voor de functie die je wil gaan bekleden. Blijkt dat je wel strafbare feiten gepleegd hebt, dan zal Justis beoordelen of dit bezwaar vormt voor het doel waarvoor de VOG nodig is. Is dit niet het geval, dan krijg je je VOG. Oordeelt Justis dat dit wel relevant is, dan kun je nog bezwaar aantekenen voor de afwijzing definitief is.

Ook interessant: Hoe vind ik die leuke, betrouwbare oppas?

 

Gratis aanmelden